Công khai thông tin người nợ thuế tháng 9/2017
Công khai thông tin người nợ thuế tháng 9/2017 (02/10/2017)
Qua quá trình quản lý theo dõi và đôn đốc thu nộp tiển thuế nợ vào NSNN đối với các doanh nghiệp nợ đọng thuế với số tiền nợ dây dưa , Chi cục Thuế TP. Hội An đã áp dụng các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đúng theo quy định của Luật Quản lý thuế như thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; trích tài khoản tín dụng của người nộp thuế tại ngân hàng, tổ chức tín dụng nhưng các doanh nghiệp này vẫn chưa chấp hành nộp.

Qua quá trình quản lý theo dõi và đôn đốc thu nộp tiển thuế nợ vào NSNN đối với các doanh nghiệp nợ đọng thuế với số tiền nợ dây dưa , Chi cục Thuế TP. Hội An đã áp dụng các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đúng theo quy định của Luật Quản lý thuế như thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; trích tài khoản tín dụng của người nộp thuế tại ngân hàng, tổ chức tín dụng nhưng các doanh nghiệp này vẫn chưa chấp hành nộp,  danh sách cụ thể như sau:/Uploaded/file/chicucthue/danh%20sach%20DN%20cong%20khai%20tren%20thong%20tin%20dai%20chung%20thang%209-2017.pdf

Lê Mai Sa

Lượt xem:  198 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Website các phòng ban - xã phường