Tuyên dương người nộp thuế năm 2014
Tuyên dương người nộp thuế năm 2014 (05/08/2015)
Tổ chức tuyên dương đối với các tổ chức cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành thuế, và đây cũng là việc làm thường xuyên có ý nghĩa là tôn vinh, động viên, khen thưởng đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh, những chủ nhân tạo ra giá trị sản phẩm cho xã hội và có đóng góp quan trọng vào nguồn Ngân sách Nhà nước.

 

Tổ chức tuyên dương đối với các tổ chức cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành thuế, và đây cũng là việc làm thường xuyên có ý nghĩa là tôn vinh, động viên, khen thưởng  đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh, những chủ nhân tạo ra giá trị sản phẩm cho xã hội và có đóng góp quan trọng vào nguồn Ngân sách Nhà nước.

 Được sự uỷ quyền của Cục  Thuế tỉnh Quảng Nam, Chi cục thuế thành phố Hội An  đã tiến hành công bố Quyết định và trao bằng khen cho 14 cá nhân và 03 doanh nghệp có thành tích xuất sắc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế trong năm 2014 trên địa bàn thành phố .

 Chi cục Thuế TP Hội An đã biểu dương những thành tích đáng trân trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đặc biệt là những điển hình tiên tiến được trao bằng khen năm 2014. Chúng tôi luôn hy vọng và tin tưởng rằng, các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ ngày càng khẳng định vai trò nội lực quan trọng của mình trong nền kinh tế. Sự nỗ lực từ phía các doanh nghiệp, doanh nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đã góp phần to lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước năm 2014, góp phần tạo ra nguồn lực quan trọng cho Ngân sách để tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. góp phần đưa nền kinh tế - xã hội Thành phố ngày càng  phát triển giàu mạnh, bền vững.

Chi cục Thuế thành phố Hội An cũng sẽ hết mình trong việc hổ trợ cho doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế, tạo điều kiện để phát huy nhiều hơn nữa năng lực trong sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả cao, qua đó đóng góp nhiều hơn cho Ngân sách nhà nước./.

LÊ PHI

Lượt xem:  221 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Website các phòng ban - xã phường