Công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế lớn, chây ì
Công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế lớn, chây ì (23/06/2015)
Công khai thông tin một số Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hội An nợ thế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế về thuế, nhưng vẫn không thu được tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước với số tiền thuế nợ lớn.

Chi cục Thuế TP Hội An

Lượt xem:  833 Bản in Quay lại

Tin đã đưa