Hướng dẫn đăng ký khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc
Hướng dẫn đăng ký khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc (23/06/2015)
Để kịp thời cấp mã số thuế cho người phụ thuộc phục vụ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2014. Chi cục Thuế Thành phố Hội An hướng dẫn các cơ quan chi trả thu nhập thực hiện như sau

Chi cục Thuế Hội An

Lượt xem:  806 Bản in Quay lại

Tin đã đưa