Doanh nghiệp cần lưu ý khi đăng ký nộp thuế điện tử.
Doanh nghiệp cần lưu ý khi đăng ký nộp thuế điện tử. (27/05/2015)
Năm 2014, dịch vụ NTĐT được triển khai tại 18 tỉnh, thành phố và đã nhận được sự đồng thuận của các Kho bạc, NHTM và DN. Năm 2015, ngành Thuế triển khai NTĐT trên phạm vi cả nước và đảm bảo dịch vụ được 90% DN tham gia.

 Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã triển khai dịch vụ NTĐT người nộp thuế trong tháng 4 năm 2015. Ngày 23 và 24 tháng  4 năm 2015 Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức hội nghị, tập huấn dịch vụ NTĐT cho người nộp thuế.

Tuy nhiên đã hơn một tháng triển khai đến nay, số lượng Doanh nghiệp nộp thuế qua cổng dịch vụ NTĐT của Tổng cục Thuế còn rất thấp; Cụ thể: số Doanh nghiệp đã đăng ký NTĐT trên cổng thông tin điện tử ( Bước 1) là 419 đơn vị  đạt 10,67%  trong đó số Doanh nghiệp đã đăng ký với Ngân hàng là 112 đơn vị chỉ đạt 2,85%;
Số  đơn vị đã đến chi nhánh NHTM để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử so với số lượng doanh nghiệp NNT thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tửhttp://kekhaithue.gdt.gov.vn còn chênh lệch rất lớn tính đến thời điểm này 112đơn vị/419đơn vị.
Để hoàn thành các bước đăng ký NTĐT đã được hướng dẫn tại Thông báo 2848/TB-CT ngày 08/5/2015 (có gửi kèm theo), doanh nghiệp cần lưu ý đối với đơn vị đã thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử (tại bước 1) nhưng chưa thực đăng ký với Ngân hàng thương mại, tiếp tục thực hiện tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng trên cổng thông tin điện tử của NHTM hoặc theo các đường dẫn tại cổng thông tin điện tử http://kekhaithue.gdt.gov.vn  khai đầy đủ  các thông tin vào bản đăng ký, sau đó đến chi nhánh NHTM để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.
Sau khi chi nhánh NHTM duyệt đăng ký, NNT nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua Email đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ Nộp thuế điện tử./.

Cục Thuế Quảng Nam

Lượt xem:  382 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Website các phòng ban - xã phường