Lịch công tác
Lịch công tác (14/04/2015)
Lịch công tác từ ngày 12/01/2015 đến ngày 16/01/2015

 

 
 
THỨ NGÀY
 
                                                                                                            
NỘI DUNG CÔNG TÁC
 
CÁC PHÒNG
 
LÃNH ĐẠO
Thứ hai
(12/01)
S: 8h00 Dự Hội nghị tại CCT Nông Sơn
S: 8h00 Dự Hội nghị tại Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Quảng Nam
C: 13h30 Dự HN tổng kết tại huyện Đại Lộc
 
C: 13h30  Dự Hội nghị tại UBND tỉnh Quảng Nam (TN - MT)
- 14 h họp tại UBND tỉnh Quảng Nam
 
 
 
Các phòng theo giấy mời
A. Thọ TH-DT
 
Phòng TT-HT
A.Bốn
A. Xuân
 
A. Xuân
 
Thứ ba
(13/01)
S: 7h30 Dự Hội nghị CBCC tại CCT Nam Giang
C:14h00 Làm việc với CCT và lãnh đạo huyện Đông Giang
TCCB
 
TCCB
A. Xuân
 
A.Bốn
 
Thứ tư
(14/01)
S:  - Dự  Hội nghị tổng kết tại CCT  Tây  Giang
    - Dự Hội nghị CBCC tại CCT Quế Sơn
C:  Dự Hội nghị tổng kết tại Thăng Bình
TCCB
TCCB
A.Bốn
 
A. Hưng
Thứ năm
(15/01)
 
S: Dự  Hội nghị tổng kết tại CCT Điện Bàn
 
 
 
A.Hưng
Thứ sáu
(16/01)
Họp về nhà 64 Hùng Vương Tam Kỳ
HC-QT-TV,
CCT Tam Kỳ
Lãnh đạo Cục

 

Lượt xem:  721 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Website các phòng ban - xã phường