UBND tỉnh: Khen thưởng 19 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2014
UBND tỉnh: Khen thưởng 19 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2014 (14/04/2015)
Ngày 31/3 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam ký ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 18 doanh nghiệp và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2014 theo đề nghị của Cục Thuế Quảng Nam, gồm:

 

Chi nhánh Công ty Xăng dầu khu vực V tại Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam; Chi nhánh Viettel Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Vận Tải - Giao Nhận - Phân Phối ô tô Chu Lai - Trường Hải; Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chu Lai - Trường Hải; Công ty TNHH Tuấn Đạt II (Tiên Phước); Công ty CP may Trường Giang; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy; Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh nhà Long Á; Công ty CP Hồng Đào -Chu Lai; Công ty TNHH Thanh Tiến; Công ty TNHH MTV Phúc Lại; Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng Phú Toàn; Công ty Bảo Việt Quảng Nam; Xí nghiệp sản xuất gạch Tuynel Bình Nguyên; Công ty CP Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tây Nông Sơn; Chi nhánh Công ty TNHH UNI - PRESIDENT Việt Nam tại Quảng Nam; Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - KIA và Bà Nguyễn Thị Huệ (Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

Trước đó, Cục trưởng Ngô Bốn cũng đã ký Quyết định số 1048/QĐ-CT (ngày 13/11/2015) tặng Giấy khen 233 tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2014; đồng thời trình Bộ Tài chính xét khen thưởng cho 20 tổ chức, cá nhân và 39 tổ chức, cá nhân Tổng cục Thuế khen thưởng. 
Thu ngân sách nội địa quý I/2015 tăng trưởng khá ấn tượng
Theo tin từ Cục Thuế, tổng thu ngân sách nội địa do ngành thuế thực hiện lũy kế đến cuối ngày 31/3/2015 hơn 1.960 tỷ đồng, đạt gần 32% dự toán Trung ương giao và gần 31% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 37% so cùng kỳ năm 2014; nếu trừ tiền sử dụng đất tổng thu là 1.839 tỷ đồng, đạt 31,45%. 
 
Khu đền tháp Mỹ Sơn - Di sản văn hóa Thế giới tại Quảng Nam, Việt Nam - nơi thu hút khách du lịch 
và đóng góp nguồn thu cho ngân sách địa phương (Ảnh: VD)
 
Trong đó, có 5 khoản thu, sắc thuế thu đạt tỷ lệ hơn 25% như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương: 150,855 tỷ đồng, đạt 29%; thu lệ phí trước bạ: 35 tỷ đồng, đạt gần 32%; thu thuế thu nhập cá nhân: 46,885 tỷ đồng, đạt 29,30%; thu phí, lệ phí tính cân đối: 21,868 tỷ đồng, đạt 48,60%; đặc biệt thu từ lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh hơn 1.400 tỷ đồng, đạt 35,42%, chiếm hơn 70% tổng thu nội địa, đóng góp chủ lực vào khoản thu này là Công ty TNHH MTV Sản xuất và lắp ráp ô tô Vina - Mazda gần 620 đồng và Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia hơn 436 tỷ đồng (thuộc Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải).
 Có 12/18 địa phương thu ngân sách quý I/2015 đạt tỷ lệ trên 25%, gồm: Phú Ninh; Nam Giang; Nam Trà My; Tiên Phước; Điện Bàn; Tây Giang; Núi Thành; Thăng Bình; Hiệp Đức; Duy Xuyên; Quế Sơn và Nông Sơn. Hội An là địa phương có dự toán thu cao nhất đến thời điểm này thu đạt 24,37%, tiếp theo Tam Kỳ cũng đạt hơn 20%; các địa phương còn lại đạt thấp nhất là Phước Sơn 14,4%, Bắc Trà My gần 18%.
Để tiếp tục tạo động lực cho phong trào thi đua thu ngân sách năm 2015, trước đó UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho Chi cục Thuế Duy Xuyện và Hiệp Đức về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của ngành Thuế Quảng Nam năm 2014.

 

Cục Thuế Quảng Nam

Lượt xem:  759 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Website các phòng ban - xã phường