Tin Chi cục thuế
Tin tức > Tin Chi cục thuế
Cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
(25/11/2020)
Cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụn

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Thông báo NNT không còn hoạt động tại địa điểm đã đăng ký KD 24/11/2020

Thông báo NNT không còn hoạt động tại địa điểm đã đăng ký KD

Cong khai no thue thang 11/2020 23/11/2020

Công khai danh sách các tổ chức nợ thuế tháng 11/2020

Cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 19/11/2020

Cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Cảnh báo Doanh nghiệp rủi ro hóa đơn; DN bỏ địa chỉ kinh donh 18/11/2020

Cảnh báo Doanh nghiệp rủi ro hóa đơn; DN bỏ địa chỉ kinh donh

Thông báo Hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng 09/11/2020

Thông báo Hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng

Hướng dẫn kê khai đối với hộ KD nộp thuế khoán năm 2021 06/11/2020

HƯỚNG DẪN KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN NĂM 2021

Cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 05/11/2020

Cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Cong khai no thue thang 10/2020 22/10/2020

Cong khai no thue thang 10/2020

Nghi định 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác 30/09/2020

Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116/2020/QH14 có hiệu lực thi hành (03/8/2020) và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

Trang 1 trên tổng số 7 1 2 3 4 5 6 7
Xem theo ngày :

Website các phòng ban - xã phường