Tin Chi cục thuế
Tin tức > Tin Chi cục thuế
Thông báo thu hồi Công văn cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi GPKD
(14/10/2019)
Thông báo thu hồi Công văn cưỡng chế số 3603/CCT ngày 04/10/2019 bằng biện pháp thu hồi GPKD của ông Ngô Quốc Hùng.

Lượt xem:  4 Bản in Quay lại


Thông tư số 68/2019TT-BTC ngày 30/9/2019 của BTC 10/10/2019

Thông tư số 68/2019TT-BTC ngày 30/9/2019 của BTC hướng dẫn:HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2018/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ có hiệu lực từ ngày 14/11/2019

Thông báo về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hộ kinh doanh Lê Hữu Thông - MST: 4000499403 07/10/2019

Thông báo về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hộ kinh doanh Lê Hữu Thông - MST: 4000499403

Thông báo về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hộ kinh doanh Ngô Quốc Hùng - MST: 8051309224 07/10/2019

Thông báo về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hộ kinh doanh Ngô Quốc Hùng - MST: 8051309224

Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. 19/09/2019

Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cong khai no thue thang 9/2019 17/09/2019

Cong khai no thue thang 9/2019, cac DN no thue

Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. 10/09/2019

Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Doanh nghiep khong hoat dong tai dia chi KD 06/09/2019

Doanh nghiep khong hoat dong tai dia chi KD

Thông báo hộ kinh doanh bỏ địa chỉ KD còn nợ thuế không nộp vào NSNN 28/08/2019

Thông báo hộ kinh doanh bỏ địa chỉ KD còn nợ thuế không nộp vào NSNN

Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. 26/08/2019

Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Trang 1 trên tổng số 3 1 2 3
Xem theo ngày :

Website các phòng ban - xã phường