Tin Chi cục thuế
Tin tức > Tin Chi cục thuế
Công khai danh sách Nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách đến thời điểm 30/4/2023
(26/05/2023)
Thông báo số 4043/TB-CCT ngày 24/5/203 về việc Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Công khai danh sách Nợ tiền thuế tháng 11/2021 05/12/2022

Thông báo số 7081/TB-CCT ngày 30/11/2022 về việc Công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khonar thu khác năm 2022

Công khai danh sách Nợ thuế tháng 10/2021 24/10/2022

Công khai danh sách Nợ thuế tháng 10/2021

Công khai danh sách nợ thuế tháng 9/2022 10/10/2022

Công khai danh sách nợ thuế tháng 9/2022

Nghị Quyết số 406/NQ-UBTVQH15 22/10/2021

Nghị Quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh COVID-19

Cưỡng chế tài thi hành quyết định vi phạm hành chính về QLT bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản DN 21/10/2021

Cưỡng chế tài thi hành quyết định vi phạm hành chính về QLT bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản DN

Cưỡng chế tài thi hành quyết định vi phạm hành chính về QLT bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản DN 19/10/2021

Cưỡng chế tài thi hành quyết định vi phạm hành chính về QLT bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản DN

Cưỡng chế tài thi hành quyết định vi phạm hành chính về QLT bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản DN 06/10/2021

Cưỡng chế tài thi hành quyết định vi phạm hành chính về QLT bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản DN

Giảm tiền thuê đất năm 2021 cho NNT bị ảnh hưởng do covid-19 06/10/2021

Giảm tiền thuê đất năm 2021 cho NNT bị ảnh hưởng do covid-19

Công khai danh sách Nợ thuế tháng 9/2021 29/09/2021

Công khai danh sách Nợ thuế tháng 9/2021

Trang 1 trên tổng số 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xem theo ngày :

Website các phòng ban - xã phường