Tin Chi cục thuế

Công khai nợ thuế tháng 9 năm 2020 16/09/2020

Công khai nợ thuế tháng 9 năm 2020

Cưỡng chế hóa đơn, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 03/09/2020

Cưỡng chế hóa đơn, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Thông báo hóa đơn ngừng giá trị sử dụng; cưỡng chế Hóa đơn 01/09/2020

Thông báo hóa đơn ngừng giá trị sử dụng;cưỡng chế Hóa đơn

Người nộp thuế không hoạt động tại địa điểm đã đăng ký 01/09/2020

Người nộp thuế không hoạt động tại địa điểm đã đăng ký

Người nộp thuế không hoạt động tại địa điểm đã đăng ký 31/08/2020

Người nộp thuế không hoạt động tại địa điểm đã đăng ký

Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng 31/08/2020

Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng

Cưỡng chế hóa đơn, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 31/08/2020

Cưỡng chế hóa đơn, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Công khai nợ thuế tháng 8 năm 2020 24/08/2020

Công khai nợ thuế tháng 8 năm 2020

Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng 06/08/2020

Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng

Trang 1 trên tổng số 6 1 2 3 4 5 6
Xem theo ngày :

Website các phòng ban - xã phường