du lịch, tour du lich

PHIẾU KHẢO SÁT

Mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ công và chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động


Xin Quý Ông/ Bà vui lòng cho ý kiến về dịch vụ hành chính công và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị thông qua việc trả lời phiếu khảo sát dưới đây:

Câu 1. Ông/ Bà đã trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nào sau đây:

Thủ tục cụ thể:

Câu 2. Câu 2. Ông/ Bà tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính hoặc quá trình giải quyết hồ sơ của mình bằng hình thức nào?


Hình thức khác:

Câu 3. Theo Ông/Bà thì việc tìm hiểu thông tin để giải quyết hồ sơ có thuận lợi không?
Câu 4. Ông/Bà đánh giá như thế nào về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ (bàn, ghế, nước uống, quạt mát...) tại nơi nộp hồ sơ?Câu 5. Theo Ông/ Bà, việc điền mẫu đơn, tờ khai đơn giản hay phức tạp?Câu 6. Ông/ Bà đánh giá thế nào về quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị?Câu 7. Ông/Bà phải hoàn chỉnh hồ sơ bao nhiêu lần để được tiếp nhận và giải quyết?


Nguyên nhân:

Câu 8. Thời gian giải quyết hồ sơ của Ông/Bà như thế nào?


Nếu trễ hẹn, Ông/ Bà có được thông báo trước và nhận được lời xin lỗi không?

Câu 9. Hồ sơ được giải quyết đáp ứng được yêu cầu của Ông/ Bà như thế nào?


Nguyên nhân:

Câu 10. Ông/Bà có trả thêm khoản phí nào khác ngoài mức phí đã quy định phải đóng không?Câu 11. Nếu được lựa chọn, Ông/Bà chọn nhận kết quả giải quyết hồ sơ bằng hình thức nào sau đây?Câu 12. Ông/Bà nhận xét như thế nào về thái độ của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi giao tiếp?
Câu 13. Ông/Bà đánh giá như thế nào về sự tận tình, chu đáo của công chức tại Bộ phận một cửa?
Câu 14. Ông/ Bà đánh giá như thế nào về mức độ thành thạo công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa?
Câu 15. Có khi nào Ông/Bà bị công chức từ chối tiếp nhận và trả hồ sơ vì các lý do sau không?

Lý do khác:

Câu 16. Xin Ông/ Bà vui lòng cho biết MỨC ĐỘ HÀI LÒNG của mình đối với dịch vụ hành chính công và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Câu 17. Theo Ông/Bà để nâng cao hơn nữa chất lượng trong phục vụ, giải quyết công việc cho tổ chức, người dân thì cơ quan giải quyết cần cải thiện các nội dung nào sau đây (chọn 04 nội dung ưu tiên nhất)Khác:

tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích