Mít ting kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐND và 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân
Mít ting kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐND và 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/2016)
Sáng ngày 20/12 Đảng ủy- HĐND-UBND- UBMTQVN xã Cẩm Thanh long trọng tổ chức lễ mít ting Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam và 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12/1944- 22/12/2016. Tham dự có hơn 300 cán bộ chiến sỹ, hạ sỹ quan, bộ đội phục vỉên, xuất ngũ chuyển ngành. Đồng chí Trần Chiến PBT Đảng ủy- CT HĐND, Chủ tịch UBND- Chủ tịch HĐ ANQP xã Cẩm Thanh Lê Thanh.

72 năm Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, sự nuôi dưỡng và đùm bọc của nhân dân, quân đội ta đã không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp, vừa xây dựng, vừa chiến đấu và trưởng thành, xây đắp nên truyền thống rất vẻ vang, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Phát huy thành tích to lớn đã đạt được trong 72 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia xây dựng kinh tế đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Hòa chung trong dòng chảy cách mạng của dân tộc, 72 năm qua dưới sự lãnh chỉ đạo của Thành ủy, BCHQS thành phố, Đảng ủy Cẩm Thanh, bộ đội địa phương và lực lượng bán vũ trang xã nhà không ngừng phát triển và củng cố vững mạnh, sẳn sàng chiến đấu trong bất cứ mọi tình huống, lập nhiều chiến công hiển hách góp phần tô thắm trang sử vàng của quân đội ta

Phát biểu chào mừng ngày thành lập quân đội PBTTT Đảng ủy – CT HĐND xã Trần Chiến; khẳng định; Quân đội ta là quân đội anh hùng được sản sinh ra từ một dân tộc anh hùng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta sáng lập giáo dục và rèn luyện nên phẩm chất tốt đẹp; tận trung với nước, tận hiếu với dân thề chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân.

Lượt xem:  402 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường