Phụ nữ tham gia học tập NQ đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng
Phụ nữ tham gia học tập NQ đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng (07/10/2016)
Chiều ngày 28/9 hơn 100 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia học tập NQ đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng gắn với công tác tuyên truyền giảm thiểu núi ni lông bảo vệ môi trường. Đồng chí Nguyễn Thị Vân ủy viên BTV thành ủy- Bí thư Đảng ủy Cẩm Thanh trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết.

    Tại đợt sinh hoạt chính trị này Hội LHPN xã lồng ghép tuyên truyền giảm thiểu túi ni lông bảo vệ môi trường. Hội xem đây là nhiệm vụ thường xuyên đồng thời cần quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và các tầng lớp chị em phụ nữ những người nội trợ, thường tiếp xúc, sử dụng túi ni lông. Các chuyên gia môi trường khuyến cáo; túi ni lông là một trong các loại rác khó phân hủy, nếu thải ra môi trường xung quanh sẽ tác động trực tiếp đến cuộc sống; vì túi ni lông không phân hủy trong đất, nước, nếu số lượng nhiều gây ách tắc dòng chảy trên các sông, lạch, mương hói và tác động đến sức khỏe con người, túi ni lông có màu sẽ gây ra các loại bệnh đau màn não, viêm phổi.
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức. Toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra. Mục tiêu tổng quát được xác định là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

phụ nữ tham gia học tập NQ đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng

Như Phong

Lượt xem:  401 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường