Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa năm 2018 phường Cẩm Phô
Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa năm 2018 phường Cẩm Phô (21/03/2019)
Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa năm 2018 phường Cẩm Phô

                      Sáng 21/ 03 UBND – Ban xây dựng đời sống văn hóa phường Cẩm Phô  tiến hành hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Quang cảnh buổi hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018.         

            Qua một năm lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện phải đối mặt với những tác dộng lớn của tình hình kinh tế, những thay đổi thất thường của thời tiết, dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm… đã tác động xấu đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song với sự cố gắng, nổ lực của cả hệ thống chính trị, của cán bộ nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn toàn phường. Kết quả trên từng lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các lĩnh vực TM-DVDL luôn được duy trì và phát triển khá, tổng doanh thu toàn ngành đạt 226 / 188 tỷ đồng đạt 120,2% KH, tăng 66 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; lĩnh vực TTCN tổng doanh thu toàn ngành đạt 74 tỷ đồng tăng 10 tỷ đồng so với CKNT và giải quyết việc làm cho gần 500 lao động; lĩnh vực nông nghiệp tổng giá trị toàn ngành đạt 2,5 tỷ đồng ; lĩnh vực tài chính – ngân sách các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, tổng  thu ngân sách trong năm 2018 là 15,6 tỷ đồng , trong đó các chỉ tiêu vận động đóng góp tự nguyện trong nhân dân luôn đạt và hoàn thành sớm trước thời hạn. Các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng được quan tâm chú trọng với tổng kinh phí sữa chữa năm 2018 cho các hạng mục điện chiếu sáng, đường bê tông cac khối phố 967 triệu đồng.

            Các phong trào hoạt động của các ban ngành đoàn thể của phường luôn được giữ vững là những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua thanh phố trong nhiều năm liền như : VP HĐND-UBND, Thanh tra, thống kê, Tư pháp, Đoàn thanh niên, VHTT – Đài truyền thanh, đời sống văn hóa … Các phong trào thực hiện XD NSVM – GĐVH tiếp tục được đẩy mạnh và nhân rộng, các gương sáng về người tốt việc tốt luôn được tuyên dương và khen thưởng động viên kịp thời.

Đ/c Nguyễn Như Thương - Phó trưởng phòng VHTT, thành viên BCĐ.XD ĐSVH thành phố Hội An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

            Qua bình xét năm 2018 toàn phường hiện có 1904 hộ/ 1.964 hộ đạt GĐVH chiếm tỷ lệ 96.94%; 60 hộ không đạt, tỷ lệ 3,06%;  7/8 khối phố được công nhận khối phố văn; 3/8 khối phố không có người sinh con 3 trở lên.. Lĩnh vực XĐGN được quan tâm chú trọng, tính đến cuối năm 2018 toàn phường hiện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện có 4 hộ và hộ khó khăn là 43 hộ; đồng thời tư vấn cho NHCS giải quyết vốn vay số tiền 850 triệu đồng cho 30 hộ.

Đ/c Nguyễn Tấn Cường - Chủ tịch UBND phường tặng cờ thi đua cho khối phố Xuân Hòa đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018

                 Năm 2018 phong trào thi đua yêu nước phường Cẩm Phô đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu như Đ/c Diệp Đình Phước – Khối trưởng khối Xuân An; Đ/c Nguyễn Thanh Sơn khối phó khối Xuân Hòa, Đ/c Trần Hoàng Phước khối trưởng khối Hoài Phô, Đ/c Ngô Thanh Trung, Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn là các các nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác BV ANQP-ANCT-TTATXH, đặc biệt khối phố Xuân Hòa năm 2018 đã vươn lên dẫn đầu phong trào thi đua đã được Hội đồng thi đua thành phố và Phường khen thưởng.

                  Nhân dịp này 15 tập thể và 40 cá nhân cũng đã được hội nghị tuyên dương khen thưởng, ghi nhận những kết quả đóng góp cho công tác phát triển KTXH-ANQP của Phường Cẩm Phô trong năm 2018. Cũng tại hội nghị các Ban, ngành đoàn thể của Phường đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019. 

      * Một số hình ảnh tại Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 của các Ban , ngành đoàn thể Phường Cẩm Phô: 

       

Đ/c Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy và Đ/c Nguyễn Tấn Cường - CT.UBND Phường chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 

Mạnh Tú

Lượt xem:  539 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường