Giới thiệu
Ngày 18/9/2014, tại hội trường Đảng bộ phường Cẩm Phô đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ...
Chiều ngày 10/10/2014 tại hội trường. Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN Phường Cẩm Phô đã tổ chức gặp ...
Tối ngày 15/10/2014 tại hội trường. Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Phường Cẩm Phô đã tổ chức gặp mặt thân ...

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường