Ngày 18/9/2014, tại hội trường Đảng bộ phường Cẩm Phô đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ...
Chiều ngày 10/10/2014 tại hội trường. Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN Phường Cẩm Phô đã tổ chức gặp ...
Tối ngày 15/10/2014 tại hội trường. Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam Phường Cẩm Phô đã tổ chức gặp mặt thân ...
banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường