Người có công
Thủ tục hành chính > Người có công
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã - Phản ánh kiến nghị
(24/08/2019)
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã - - Phản ánh kiến nghị

Văn phòng

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 11/09/2018

TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường