Ủy ban nhân dân
Giới thiệu > Ủy ban nhân dân
DANH SÁCH, CHỨC DANH, SỐ ĐIỆN THOẠI CB, CNV CƠ QUAN UBND PHƯỜNG CẨM PHÔ
(25/05/2015)
Danh sách liên hệ
 
STT
 
HỌ VÀ TÊN
 
CHỨC DANH
 
SỐ ĐIỆN THOẠI
1
Lê Văn Bỡnh
Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch HĐND
0983013597
2
Ngụ Tũa
Phó Bí thư
Chủ tịch UBND
0913888679
3
Nguyễn Đức Chung
Phó Bí thư Đảng ủy
0983178007
4
Ngụ Nguyờn Thọ
Phó Chủ tịch HĐND
0905137592
5
Nguyễn Tấn Cường
Phó chủ tịch UBND
0905060665
6
Dương Thị Thu Trà
Phó chủ tịch UBND
0905038565
7
Phạm Trớ
Chủ tịch UBMTTQVN
01679754609
8
Bựi Thị Liờn
Phó chủ tịch UBMTTQVN
01689230167
9
Hồ Thị Hồng Võn
Phó chủ tịch UBMTTQVN
Chuyên trách ĐSVH
0905204877
10
Vừ Văn Tiến
Chủ tịch Hội nông dân
0905552517
11
Vừ Văn Thời
Phó chủ tịch Hội nông dân
0905517725
12
Phựng Thị Hường
Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
01288636245
13
Ng. Thị Minh Tõm
Phó Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
0905633409
14
Trần Thanh Hải
Bí thư Đoàn TNCSHCM
0935614048
15
Ngụ Thanh Trung
Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM
0932485498
16
Nguyễn Tấn Dũng
Chủ tịch Hội CCB
01266567121
17
Nguyễn Lương Đỡnh
Phó Chủ tịch Hội CCB
01679131821
18
Huỳnh Quang Thuyền
Chủ tịch Hội Người cao tuổi
0914197270
19
Trần Thị Hải Chõu
CB. Văn phòng-Thống kê
0905636806
20
Trần Trung Nghĩa
CB. Văn phòng-Thống kê
0929086708
21
Nguyễn Viết Thịnh
CB. Văn phòng-Thống kê
0905017041
22
Bựi Thị Tớn
CB. Tài chính – Ngân sách
0905514478
23
Phan Thị Mỹ
CB. Tài chính – Ngân sách
0982692594
24
Dương Anh Tú
Phường đội trưởng
0905050847
25
Đặng Hữu Nhượng
Phường đội phó
0914167357
26
Phạm Đắc Chung
Phường Đội phó
0983038844
27
Đặng Ngọc Tú
CB. Tư pháp-Hộ tịch
01223451684
28
Trần Song D.Hương
CB. Tư pháp-Hộ tịch
0905298884
29
Huỳnh Thị Thu Mai
CB. Địa chính-Xây dựng
0905337445
30
Trần Lờ Thành
CB. Địa chính-Xây dựng
0985551637
31
Huỳnh Quang Hà
CB. Địa chính-Xây dựng
0989823838
32
Ng. Thị Thanh Xuõn
CB. Môi trường
0986234223
33
Nguyễn Ngọc Sơn
CB. Văn hóa thông tin
0976576606
34
Nguyễn Hùng Vương
CB. LĐTB&XH
0905194677
35
Hà Mạnh Tỳ
CB. Đài truyền thanh
0935126324
36
Hoàng Thị H. Võn
Văn phòng Đảng ủy
0985686324
37
Phạm Thị Huyền Trang
Chuyên trách Dân vận
01675678012
38
Phạm Văn Hà
Cán bộ UBKT Đảng
0935781049
39
Trương Thị Ngọc
Chuyên trách XĐGN
01695846889
40
Phạm Thị Phương Lan
Chuyên trách Dân số
0905355223
41
Vừ thị Thu Trang
CB. ủy nhiệm thu
0979733164
42
Hồ Thị Thanh Vinh
CB. ủy nhiệm thu
0949734464
43
Nguyễn Văn Cúc
Trưởng trạm y tế
0988491397
44
Hồ Văn Tiến
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
0982829760
45
Đoàn Thị Trà
CB. Thú y
0905409725
46
Bựi Thị Kim Hữu
Cán bộ Tạp vụ
01223566332
47
Nguyễn Đức Hũa
Đội trưởng. Đội TTVMĐT
0913810729
48
Đặng Duy Chõu
CB. Đội TTVMĐT
0914024323
49
Bùi Đỡnh Chiến
CB. Đội TTVMĐT
0935724739
50
Trần Văn Quý Tuấn
CB. Đội TTVMĐT
0932522701
51
Trần Thanh Ngà
CB. Đội TTVMĐT
0905842192
52
Trương Văn Tuấn
CB. Đội TTVMĐT
0905402808

UBND Phường Cẩm Phô

Lượt xem:  3 Bản in Quay lại


Liên hệ 12/05/2015

Danh sách

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường