Phát triển Kinh tế - Xã hội
Giới thiệu > Phát triển Kinh tế - Xã hội
Tình hình kinh tế
(11/05/2015)
1.2.1. Kinh tế:

 - Lĩnh vực dịch vụ - du lịch - thương mại:

          + 56 Công ty, DNTN TM-DV,
          + 35 Khách sạn, nhà trọ,
          + Hơn 700 hộ kinh doanh cá thể.
          - Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: có bước phát triển khá, cơ cấu nội bộ ngành tiểu thủ công nghiệp, mỹ nghệ như lồng đèn, may mặc, chạm trổ, thêu...được đẩy mạnh
          - Lĩnh vực nông nghiệp: được duy trì và phát triển. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 120 tấn. Bên cạnh việc trồng lúa, các loại rau, đậu trong chăn nuôi, nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch nên đàn gia súc, gia cầm ổn định. Hoạt động trồng hoa cây cảnh tiêu thụ khá.

Phòng Văn hóa và Thông tin Hội An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường