Thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị qua Tổng đài 1022 Quảng Nam.
Thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị qua Tổng đài 1022 Quảng Nam. (15/11/2022)
Thực hiện Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị qua Tổng đài 1022 Quảng Nam.

Để quản lý và đưa vào hoạt động hiệu quả, UBND tỉnh thiết lập và thống nhất quản lý các kênh, gồm: Tổng đài 1022 Quảng Nam đầu số điện thoại 0235.1022; Trang thông tin điện tử Quảng Nam (website quangnam.gov.vn); kênh tương tác ứng dụng trên điện thoại thông minh “Quảng Nam trực tuyến”; thông tin, dữ liệu từ IOC Quảng Nam; email 1022@quangnam.gov.vn; kênh zalo 1022 Quảng Nam; fanpage 1022 Quảng Nam và các kênh tương tác khác thông qua Tổng đài 1022 Quảng Nam. Theo đó, Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp giữa Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam (Tổng đài 1022) với các sở, ban ngành thuộc tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức cung cấp dịch vụ công trong việc tiếp nhận, xử lý, trả lời yêu cầu, thắc mắc, góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp thông qua Tổng đài 1022 Quảng Nam, gồm: thủ tục hành chính, quy định hành chính, các chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư, thông tin về du lịch; các sự kiện đặc biệt của tỉnh, huyện. Các vấn đề về kinh tế - xã hội, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích, khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: giao thông, cấp nước, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, điện lực, viễn thông; thông tin liên quan đến xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chất lượng vật tư nông nghiệp; vi phạm xây dựng, đất đai… theo yêu cầu thực tế và khả năng của Tổng đài 1022 Quảng Nam.

Về cách thức phản ánh, kiến nghị: Người dân, doanh nghiệp gọi điện thoại trực tiếp đến Tổng đài 1022 Quảng Nam thông qua đầu số 1022: gọi số cố định nhấn 1022, gọi số di động nhấn 0235.1022 hoặc gửi nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị tại: mục Tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam (quangnam.gov.vn); địa chỉ email Tổng đài 1022 Quảng Nam (1022@quangnam.gov.vn); kênh zalo official account (1022 Quảng Nam) và kênh fanpage facebook (1022 Quảng Nam). Việc gửi nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị phải sử dụng tiếng Việt, ghi đầy đủ thông tin về họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị và thể hiện rõ ràng nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định; có thái độ lịch sự, tôn trọng Tổng đài viên. Nội dung trình bày phản ánh, kiến nghị phải rõ ràng, trung thực, khách quan sự việc.

Đối với thời hạn xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của nhân sự đầu mối tại các cơ quan, đơn vị, địa phương không quá 8 giờ làm việc, kể từ thời điểm nhận được nội dung chuyển đến từ Tổng đài viên và không quá 48 giờ làm việc, kể từ thời điểm nhận được nội dung chuyển đến từ Tổng đài viên đến thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trường hợp hết thời gian quy định mà chưa xử lý xong, nội dung phản ánh, kiến nghị sẽ được cập nhật ở trạng thái trễ hạn (đang chờ xử lý) vào hệ thống phần mềm. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương hẹn lại người dân, doanh nghiệp để xử lý, số lần hẹn không quá 1 lần. Trường hợp nội dung phản ánh, kiến nghị cần phải xác minh, kiểm tra thì thời gian xác minh, kiểm tra không quá 24 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được nội dung phản ánh, kiến nghị cần xác minh.


 

 

vhttcamnam

Lượt xem:  330 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường