UBMTTQ Việt Nam phường Cẩm Nam vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11(1930-2020).
UBMTTQ Việt Nam phường Cẩm Nam vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11(1930-2020). (20/11/2020)
Tham dự buổi gặp mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, nguyên chủ tịch UBMT qua các thời kỳ, các ban, ngành đoàn thể, ban công tác mặt trận các khối phố, đại biểu BGH các trường học trên địa bàn phường Cẩm Nam

Tại buổi gặp mặt đồng chí Trương Văn Trung, bí thư đảng ủy, đại diện lãnh đạo địa phương đã tặng lẵng hoa chức mừng nhân kỷ nệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11(1930-2020).

Đ/c. Trương Văn Trung, bí thư Đảng ủy, tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống.

Ông Trần Trung Năm, chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường đã thông qua diễn văn truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam: diễn văn nhấn mạnh “ Từ khi đất nước thống nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức dành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Bên cạnh đó trong năm qua mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã phát huy vai trò, huy động sức mạnh của cả hệ thống trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đặc biệt trong điều kiện vô cùng khó khăn do đại dịch Covid-19 và bão lũ xảy ra mặt trận đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và nhà nước, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, vận động nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tựu lực, tự cường khắc phục những khó khăn ổn định cuộc sống trong điều kiện hiện nay.

 

vhttcamnam

Lượt xem:  257 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường