Hội nghị triển khai chương trình công tác và kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.
Hội nghị triển khai chương trình công tác và kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. (18/01/2019)
UBND Phường Cẩm Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm, kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

Đ/c. Phạm Kiêu. Chủ tịch UBND Phường, chủ trì Hội nghị.

Trên cơ sở nghị quyết HĐND phường, UBND đã xây dựng chương trình công tác, các chỉ tiêu cụ thể giao cho từng ban ngành, tập trung khắc phục những yếu kém năm qua, phát triển mô hình biệt thự homestay ở khối phố TNT-TNĐ phấn đấu đạt giá trị 102 tỉ đồng, các lĩnh vực khác phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu trong thời gian sớm nhất, lĩnh vực QPAN tiếp tục giữ vững, tập trung đẩy lùi các tệ nạn xã hội, trước mắt chuẩn bị tốt nhân sự cán bộ khối phố sau khi sáp nhập.  

Đối với kế hoạch cải cách hành chính,trên cơ sở quyết định số 5139/QĐ-UBND-2015 của UBND Tỉnh, QĐ số 222/QĐ-UBND-2016 của UBND thành phố Hội An về ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

UBND Phường Cẩm Nam đã ra quyết định số 26/QĐ-UBND, ngày 16/01/2019 về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đổi mới phương thức điều hành hoạt động của UBND phường, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo đồng thời phát huy trách nhiệm của cá nhân và vai trò tham mưu của các ngành chuyên môn của phường. Đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công khai, niêm yết theo quy định; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường. Phát huy hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ của “ Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ ”, tạo được niềm tin, hài lòng của nhân dân khi đến liên hệ công tác; sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do UBND phường cung cấp đạt trên 95%, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về kế hoạch cải cách hành chính đối với cán bộ và nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của UBND Tỉnh Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước theo Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND Tỉnh.Thực hiện có hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định hiện hành và thực tế tại đơn vị.

 

vhttcamnam

Lượt xem:  271 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường