BCH Đảng bộ Cẩm Nam tổ chức Hội nghị quán triệt NQ TW 6 khóa XII.
BCH Đảng bộ Cẩm Nam tổ chức Hội nghị quán triệt NQ TW 6 khóa XII. (25/01/2018)
BCH Đảng bộ phường Cẩm Nam vừa tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của BCH Trung ương Đảng.

Đ/c. Đinh Phú Đông, TUV, Phó ban tuyên giáo, báo cáo các nghị quyết tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Phú Đông, thành ủy viên, phó ban tuyên giáo thành ủy, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị báo cáo những nội dung căn bản, quan trọng của 4 nghị quyết Trung ương 6 khóa XII bao gồm. Nghị quyết số 18-NQ/TW về “ Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, NQ 19-NQ/TW về “ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, NQ 20-NQ/TW về “ Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, NQ 21-NQ/TW về “ Công tác dân số trong tình hình mới”.
Sau khi kết thúc hội nghị quán triệt, từng cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp, đặc biệt kiến nghị về các giải pháp thực hiện của ngành, địa phương, cơ quan và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

vhttcamnam

Lượt xem:  356 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường