Đảng bộ phường Cẩm Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH TW khóa VIII và sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết 13- NQ/TU.
Đảng bộ phường Cẩm Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH TW khóa VIII và sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết 13- NQ/TU. (25/08/2017)
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vinh, UV BTV, phó chủ tịch HĐND thành phố, đại biểu các ban xây dựng Đảng, văn phòng thành ủy, các đồng chí lãnh đạo địa phương, cấp ủy, khối trưởng 5 khối phố trên địa bàn phường.

Đ/c. Nguyễn Đình Hòa. Bí thư đảng ủy, phát biểu khai mạc, chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở nghị quyết TW 3, khóa VIII về “ Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và các kết luận liên quan đến công tác cán bộ. BCH Đảng bộ phường đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và dự nguồn, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ trẻ, BCH luôn chú trọng đến công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý cán bộ, việc tuyển dụng, đề bạt, bố trí cán bộ được công khai, đảm bảo đúng quy trình, quy định… Từ đó đã góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt. Năm 2017 về chuyên môn, nghiệp vụ, Thạc sĩ 01 đ/c, đại học 12 đ/c, cao đẳng 01 đ/c, trung cấp 05 đ/c, sơ cấp 01 đ/c, về chính trị. Cao cấp 02 đ/c, trung cấp 17 đ/c, sơ cấp 01 đ/c.

Đ/c. Đỗ Văn Tuấn. Phó bí thư đảng ủy, báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện NQ 13-NQ/TU tại hội nghị.

Hội nghị cũng nghe báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết 13- NQ/TU của tỉnh ủy Quảng Nam về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. BCH, BTV, các ban xây đựng Đảng của đảng ủy xác định rõ trách nhiệm, có nhiều cố gắng trong công tác lãnh chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế và thực hiện theo quy chế, đảng bộ luôn giữ gìn truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nguyên tắc của đảng, quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng tăng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

vhttcamnam

Lượt xem:  418 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường