Lĩnh vực xây dựng và môi trường.
Lĩnh vực xây dựng và môi trường. (12/10/2016)
Bộ TTHC Xây Dựng và Mội Trường.

XÂY DỰNG

1. Xác nhận hiện trạng nhà ở
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người đi đề nghị xác nhận xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Cẩm Nam.
+ Bước 2: Cán bộ Xây dựng của UBND phường tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ. Cán bộ Xây dựng trực tiếp đi đo đạc thực tế hiện trạng ngôi nhà đang sử dụng được xây dựng trước ngày 01/7/2006 trình lãnh đạo UBND phường xác nhận tình trạng nhà ở.
+ Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Cẩm Nam.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Đơn đề nghị xác nhận trạng nhà, đất  (01 bản chính).
+ Các giấy tờ liên quan đến thửa đất  (01 bản chính).
+ Sơ đồ hiện trạng nhà và đất (giấy phép xây dựng( nếu có; xây dựng sau 2006))(01 bản chính).
+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường Cẩm Nam.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: xác nhận của UBND phường.
- Lệ phí:      đ
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Đất đai 45/2013/QH13.
+ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
+ Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài Nguyên- Môi Trường./.

MÔI TRƯỜNG

1. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trên địa bàn phường
-  Địa điểm thực hiện.
-  Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
-  Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.
-  Dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường.
-  Biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
-  Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị 03 kế hoạch bảo vệ môi trường dự án, phương án kinh doanh sản xuất theo quy định, và đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Cẩm Nam gặp cán bộ môi trường để tiếp nhận và được ghi giấy hẹn
+ Bước 2: Cán bộ môi trường tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn.
+ Bước 3: Theo giấy hẹn cá nhân, tổ chức đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường nhận thông báo chấp nhận bản kế hoạch BVMT dự án, phương án kinh doanh.
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Cẩm Nam.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư.
+ Thỏa thuận địa điểm xây dựng.
+ Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất (nếu có).
+ Sơ đồ vị trí dự án.
+ Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.
Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.
-Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường Cẩm Nam.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thông báo chấp nhận kế hoạch BVMT .
- Lệ phí:
- Tên mẫu hồ sơ (đính kèm):
      + kế hoạch bảo vệ môi trường dự án.
      + phương án kinh doanh dự án.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014./.


 

vhtt camnam

Lượt xem:  164 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường