Mặt trận và các đoàn thể
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận, Đoàn thể
(15/05/2015)
Danh sách liên hệ

 

 
 
MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ
  

Nguyễn Thị Huyền Liên


Chủ tịch UBMTTQVN phường
 
 
DĐ: 0977058086
 
Nguyễn Cường
Chủ tịch Hội Nông Dân phường 
 
 
DĐ: 0984 892 253
 
 
Đỗ Thị Ngọc Thảo
Chủ tịch Hội LHPN phường
 
 
DĐ: 0932402230
 
 
Nguyễn Xuân
Chủ tịch Hội CCB phường
 
 
DĐ: 0916904034
 
Lê Viết Bình
Bí thư Đoàn phường
 
 
DĐ: 0705956245
 

 

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Mặt trận, Đoàn thể 15/05/2015

Danh sách liên hệ

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường