Mặt trận và các đoàn thể
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận, Đoàn thể
(15/05/2015)
Danh sách liên hệ

 

 
 
MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ
  
 
Trần Trung Năm
Chủ tịch UBMTTQVN phường
 
 
DĐ: 01229580589
 
 
Nguyễn Cường
Chủ tịch Hội Nông Dân phường 
 
 
DĐ: 0984 892 253
 
 
Nguyễn Thị Huyền Liên
Chủ tịch Hội LHPN phường
 
 
DĐ: 0977058086
 
 
Nguyễn Xuân
Chủ tịch Hội CCB phường
 
 
DĐ: 0916904034
 
Lê Viết Bình
Bí thư Đoàn phường
 
 
DĐ: 0705956245
 

 

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Mặt trận, Đoàn thể 15/05/2015

Danh sách liên hệ

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường