Ủy ban nhân dân
Giới thiệu > Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân
(15/05/2015)
Danh sách liên hệ
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
 
 
     Phạm Công Định

Chủ tịch UBND phường
 
 
DĐ: 0906478909
 
Huỳnh Phạm Thùy Lan
Phó chủ tịch UBND phường phụ trách VH-XH
Nguyễn Thanh Bình
Phó chủ tịch UBND phường phụ trách Xay dựng cơ bản.
 
 
DĐ:
 

 

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Ủy ban nhân dân 15/05/2015

Danh sách liên hệ

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường