Ủy ban nhân dân
Giới thiệu > Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân
(15/05/2015)
Danh sách liên hệ
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
 
 
      Phạm Kiêu

Chủ tịch UBND phường
 
 
DĐ: 0935807909
 
Phạm Công Định
Phó chủ tịch UBND phường phụ trách VH-XH
 
 
DĐ: 0906478909
   0974293639
 

 

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Ủy ban nhân dân 15/05/2015

Danh sách liên hệ

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường