Hội đồng nhân dân
Giới thiệu > Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân
(15/05/2015)
Thông tin liên hệ
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 
  

Đỗ Văn Tuấn

Chủ tịch HĐND Phường

 

    DĐ: 0913 422 351
Trần Trung Năm
       Phó chủ tịch HĐND phường
DĐ: 01229 580 589

 

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Hội đồng nhân dân 15/05/2015

Danh sách liên hệ

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường