Hội đồng nhân dân
Giới thiệu > Hội đồng nhân dân
Hội đồng nhân dân
(15/05/2015)
Thông tin liên hệ
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 
  

Phạm Kiêu

Chủ tịch HĐND Phường

 

    DĐ: 0935 807 909
Trần Trung Năm
       Phó chủ tịch HĐND phường
DĐ: 0779 580 589

 

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Hội đồng nhân dân 15/05/2015

Danh sách liên hệ

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường