Đảng ủy
Giới thiệu > Đảng ủy
Đảng ủy
(15/05/2015)
Thông tin liên hệ
 
ĐẢNG ỦY
  
Trương Văn Trung
    BT Đảng ủy
 
 
DĐ:0905504016
 
           Phạm Kiêu
            Phó bí thư Đảng ủy 
 
 

 DĐ: 0935 807 909

 

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Đảng ủy 15/05/2015

Thông tin liên hệ

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường