Đảng ủy
Giới thiệu > Đảng ủy
Đảng ủy
(15/05/2015)
Thông tin liên hệ
 
ĐẢNG ỦY
  
ĐỖ VĂN TUẤN
BT Đảng ủy
 
 
DĐ:0913422351
 
 
           Trương Văn Trung
            Phó bí thư Đảng ủy 
 
 

 DĐ:0905 504 016

 

UBND Phường Cẩm Nam

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Đảng ủy 15/05/2015

Thông tin liên hệ

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường