Người có công
Thủ tục hành chính > Người có công
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
(09/01/2018)
Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) lên Ủy ban nhân dân xã
+ Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp
- Thành phần, số lượng: 01 bộ gồm: Đơn đề nghị.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS);
+ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).
- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã
- Lệ phí: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không
- Kết quả thực hiện: Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.
- Căn cứ pháp lý: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Tải mẫu đơn 11

Tải mẫu đơn 12

UBND xã Cẩm Kim

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường