Đảng ủy
Giới thiệu > Đảng ủy
Đảng bộ xã Cẩm Kim
(28/07/2020)
Đảng bộ xã Cẩm Kim

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Kim

- Họ và tên: Phan Trọng Nhân

- Số điện thoại: 0905.323.059

- Mail: Phantrongnhanck@gmail.com

 

Phó Bí thư Thường trực:

- Họ và tên: Quảng Văn Qúy

- Số điện thoại: 0905.662.739

- Mail: Vanquyha@gmail.com

 

Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã

- Họ và tên: Huỳnh Ngọc Hùng

- Số điện thoại: 0905.800.108

- Mail: Huynhngochungha@gmail.com

Bích Hạnh

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường