Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
14 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 137/TB-UBND
UBND xã Cẩm Kim ban hành Thông báo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19
Nội Vụ 04/12/2020
2 138/TB-UBND
Về việc cách ly, theo dõi người tư Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương
Nội Vụ 04/12/2020
3 1634/KH-UBND
Kế hoạch cải thiện chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân
Nội Vụ 07/02/2020
4 1634/KH-UBND
Kế hoạch cải thiện chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân
Nội Vụ 07/02/2020
5 1634/KH-UBND
Kế hoạch cải thiện chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân
Nội Vụ 07/02/2020
6
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của UBND xã Cẩm Kim
Nội Vụ 07/02/2020
7 25/QÐ-UBND
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020
Nội Vụ 07/02/2020
8 1291/QÐ-TTg
Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính Trung ươmh
Nội Vụ 07/10/2019
9 33/TB-VHTT
Phòng VHTT ban hành Thông báo tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao
Nội Vụ 28/07/2020
10 2041/QÐ-UBND
Hội An cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ
Nội Vụ 30/07/2020
11 23/CT-TTg
Chỉ thị 23/CT-TTg về tăng cường các giải pháp về việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
Nội Vụ 26/05/2020
12 4232/QÐ-UBND
Công văn số 4232/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cấp bách trong tình hình hiện nay
Nội Vụ 28/07/2020
13 2084/QÐ-BGDÐT
Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Nội Vụ 27/07/2020
14 54/QÐ-UBND
Thành lập Tổ công tác giúp cho BCĐ phòng chống dịch
Nội Vụ 13/03/2020
banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường