Mặt trận và các đoàn thể
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Ủy ban mặt trận xã Cẩm Hà tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019.
(09/12/2019)
Sáng nay, ngày 14/6/2019 Ủy ban mặt trận tổ chức hội nghị lần thứ III – Khóa XIII để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019, chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng còn lại năm 2019. Về tham dự có đại biểu Lãnh đạo TT UBMTTQVN thành phố; đại biểu lãnh đạo của địa phương; các vị trong UBMTTQVN xã khóa XIII; đại biểu lãnh đạo của thôn, trưởng ban – phó ban CTMT và 35 tổ đoàn kết của 5 thôn về tham dự.

Sau phần khai mạc; TT UBMTTQVN xã thông qua báo cáo hoạt động của Mặt trận 6 tháng đầu năm và những nội dung chính chương trình phối hợp và thống  nhất hành động 6 tháng còn lại năm 2019; nghe địa diện UBND xã thông qua báo cáo kính tế xã hội – QPAN 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo của MTTQVN xã nêu rõ: 6 tháng qua đã tạo sự đồng thuận của nhân dân triển khai mục tiêu KTXH – QPAN trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi trong các tầng lớp nhân dân khi giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan; nắm bắt kịp thời được nguyện vọng, đề nghị đúng pháp luật của nhân dân. Thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh” phát động các mô hình khu dân cư hài hòa xóa đói giảm nghèo gắn với bảo vệ môi trường và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn./.

 

Ngô Đức Hiếu

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Hội CCB Thành phố cụm thi đua khối xã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm! 09/12/2019

Chiều nay, này 11/6/2019 tại hội trường UBND xã Cẩm Hà; hội CCB thành phố Hội An cụm thi đua khối xã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019 và bàn những nhiệm vụ giải pháp cho 6 tháng còn lại năm 2019. Về tham dự hội nghị có đại biểu Hội CCB thành phố, lãnh đạo Đảng ủy và TT Hội CCB của 4 xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim, Cẩm Hà và xã Tân Hiệp.

Khai mạc hè đồng loạt trên địa bàn xã Cẩm Hà 09/12/2019

Nằm trong chuỗi hoạt động hè năm 2019; trên cơ sở kế hoạch Hè đã được quán triệt đến các thôn. Tối ngày 8/6 vừa qua đồng loạt 5 thôn tổ chức khai mạc hoạt động Hè năm 2019 cho thanh thiếu niên trên địa bàn toàn xã. Hè năm nay toàn xã có 983 Em học sinh về tham gia sinh hoạt tại địa phương.

Thông tin liên hệ khối dân vận 26/04/2017

Mặt trận và các đoàn thể

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường