Mặt trận và các đoàn thể
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Thông tin liên hệ khối dân vận
(26/04/2017)
Mặt trận và các đoàn thể

1. Chủ tịch UBMTTQVN Xã: Ông Hồ Quý Vĩnh

SĐT: 0905 625 516

2. Phó chủ tịch UBMTTQVN Xã: Ông Lê Minh Vương

SĐT: 0906 214 604

3. Chủ tịch Hội LHPN xã: Bà Nguyễn Thị Nữ

SĐT: 01202 744 088

4. Phó chủ tịch Hội LHPN xã: Bà Nguyễn Thị Hiền

SĐT: 01214 698 120

5. Chủ tịch Hội nông dân xã: Ông Nguyễn Thành Được

SĐT: 0932 524 232

6. Phó chủ tịch Hội nông dân Xã: Bà Nguyễn Thị Trúc

SĐT: 0973 820 805

7. Bí thư Đoàn thanh niên xã: Ông Hồ Văn Dĩnh

SĐT: 01206 159 255

8. Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã: Ông Nguyễn Văn Quang

SĐT: 0905 460 335

- Văn phòng UBND Xã-

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường