Ủy ban nhân dân
Giới thiệu > Ủy ban nhân dân
Thông tin liên hệ UBND
(26/04/2017)
UBND xã Cẩm Hà

1. Chủ tịch UBND xã: Ông Mai Kim Phương

SĐT: 0989 932 683

2. Phó chủ tịch UBND xã: Ông Mai Thanh Hùng

SĐT: 0989 937 512

- văn phòng UBND xã -

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường