Đảng ủy
Giới thiệu > Đảng ủy
Thông Tin liên hệ
(26/04/2017)
Đảng Ủy

1. Bí thư Đảng ủy: Ông Nguyễn Kim Sáu

SĐT: 0905 146725

2. Phó bí thư Đảng ủy: Ông Nguyễn Văn Kỹ

SĐT:0905232011

 

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường