Phát triển Kinh tế - Xã hội
Giới thiệu > Phát triển Kinh tế - Xã hội
Tình hình phát triển kinh tế xã hội xã Cẩm Hà
(26/04/2017)
Tình hình phát triển qua các lĩnh vực

     -  Lĩnh vực dịch vụ - du lịch - thương mại:

          + 20 Công ty, DNTN TM-DV,
          + 24 cơ sở lưu trú, trong đó: 05 biệt thự du, 08 homestay, 11 nhà cho người nước ngoài thuê.
          + 479  hộ kinh doanh cá thể.
         + Làng rau Trà Quế đã đón được 30.147 lượt khách đến tham quan, số tiền bán vé thu được là 420 triệu đồng.
     - Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: có bước phát triển khá, 
     - Lĩnh vực nông nghiệp: được duy trì và phát triển.
           +Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 759 tấn
           + Rau Trà Quế sản lượng  705 tấn;
           + Toàn xã có 52.505 chậu quật,
           + Trồng mới 6.850 cây quật đất phát triển tốt. Hoa ngắn ngày tiêu thụ tốt;
           + Toàn xã có 1.510 con gia súc và  5.321 con gia cầm; 
          + Diện tích nuôi trồng thủy sản là 27,6 ha, sản lượng 77,46 tấn

- văn phòng UBND xã-

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường