Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân (19/05/2015)
Nhiệm vụ

- Chủ tịch: Phụ trách chung, chỉ đạo hoạt động về lãnh đạo thuộc khối nội chính.
- Phó chủ tịch thường trực phụ trách về kinh tế và tài chính kế hoạch, quản lý đô thị địa phương.
- Phó chủ tịch phụ trách văn hoá xã hội.
- Một uỷ viên UBND phụ trách Công an.
- Một uỷ viên UBND phụ trách quân sự.
- 6 chức danh cán bộ công chức gồm: Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng; Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội, Tài chính - Kế toán; Quân sự, mỗi chức danh bố trí 02 cán bộ công chức. Phân công làm việc tại Bộ phận "Giao nhận và trả kết quả" của UBND phường mỗi chức danh 01 CBCC.
Ngoài ra còn một số ngành bố trí làm việc tại UBND cấp phường theo quy định như: DS GĐ&TE; Đài TT; Ban Kinh tế; Đội VMĐT; GTTL, Môi trường

Thông tin liên hệ

TT UBND

1. Ông Lương Sơn - PBT Đảng ủy - CT UBND, Phụ trách chung (khối nội chính)

Số ĐTDĐ: 0905 247 074

Email: luongsonub68@gmail.com

2. Ông Nguyễn Văn Hát - PCT UBND, Phụ trách Kinh tế, TN&MT

Số ĐTDĐ: 09014 075 702

Email:

3. Bà Nguyễn Thị Hồng - PCT UBND, Phụ trách VHXH

Số ĐTDĐ: 0905 192 701

Email: hongnguyen955@gmail.com

4. Ông Trương Văn Trúc - Trưởng Công an phường - UVUB, phụ trách Công an

Số ĐTDĐ: 0935 725 703

Email:

5. Ông Nguyễn Văn Hiếu - CHT Ban CHQS phường - UVUB, phụ trách Quân sự

Số ĐTDĐ: 0976 908 212

Email:

CÁC BAN NGÀNH:

1. Nguyễn Đức Hỷ - Phụ trách VP UBND

Số ĐTDĐ: 0905 926 471

Email: duchy67@gmail.com

2. Võ Viết Nhớ -  VP UBND

Số ĐTDĐ: 0935 356 644

Email: nhovo969@gmail.com

3. Nguyễn Thị Thu Đông - VP UBND

Số ĐTDĐ: 0905 897 295

Email: thudong308@gmail.com

4. Đinh Huỳnh Duy Vũ - VP UBND

Số ĐTDĐ: 0905 784 950

Email: @gmail.com

5. Phan Thanh Dũng - Phụ trách Địa chính

Số ĐTDĐ: 0912 992 919

Email: phanthanhdung11@gmail.com

6. Nguyễn Văn Lập -  Địa chính

Số ĐTDĐ: 0912 992 919

Email: nguyenlapha58@gmail.com

7. Bùi Đức Quang - Phụ trách Tư pháp - Hộ tịch

Số ĐTDĐ: 0905 776 420

Email: quangtp81@gmail.com

8. Hứa Công Tuấn -  Tư pháp - Hộ tịch

Số ĐTDĐ: 0905 776 420

Email:

9. Võ Văn Tuấn - Phụ trách Xây dựng

Số ĐTDĐ: 0905 156 065

Email: tuanph1979@gmail.com

10. Nguyễn Quang Tiến - Phụ trách VHTT

Số ĐTDĐ: 0935 001 353

Email: quangtien3574@gmail.com

11. Lê Thị Luôn - Phụ trách TBXH

Số ĐTDĐ: 0905 805 228

Email: luoncamchau64@gmail.com

12. Phạm Thị Xuân Hồng - Phụ trách TCNS (KT)

Số ĐTDĐ: 0906 450 912

Email: xuan_phamthi2003@yahoo.com

13. Trần Quốc Tuấn - Phụ trách GTTL

Số ĐTDĐ: 0905 357 264

Email: tuangttl@gmail.com

14. Lê Thị Tuyết Mai - Phụ trách DS,GĐ&TE

Số ĐTDĐ: 0905 727 923

Email:tuyetmaicamchau@gmail.com

15. Nguyễn Tấn Thành - Đội VMĐT - BQL Chợ

Số ĐTDĐ: 0935 274 617

Email: vmdtcc@gmail.com

16. Trần Thị Thanh Xuân - Phụ trách Môi trường

Số ĐTDĐ: 0905 717 120

Email: thanhxuan2286@gmail.com

17. Nguyễn Văn Thiện - Phụ trách Đài TT

Số ĐTDĐ: 0905 385 923

Email:

18. Thái Phùng - Phụ trách XĐGN

Số ĐTDĐ: 0915 461 893

Email:

19. Đinh Thị Tiến - PCT Hội ND- Phó Ban KT

Số ĐTDĐ: 0935 752 181

Email:

20. Nguyễn Thị Như Nguyệt - Phụ trách Thú y

Số ĐTDĐ: 01262 656 774

Email:

21. Đinh Ta - Phụ trách NTTS

Số ĐTDĐ: 0989 822 946

Email:

22. Nguyễn Văn Mại - Phụ trách XD ĐSVH

Số ĐTDĐ: 0914 093 364

Email

23. Đinh Thị Anh - Phụ trách Y tế

Số ĐTDĐ: 01655 321409

Email:

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

duchy

Lượt xem:  132 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường