NGÀY HỘI BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CẨM KIM – THÀNH PHỐ HỘI AN NHIỆM KỲ 2022 – 2027
uct
du lịch, tour du lich
NGÀY HỘI BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CẨM KIM – THÀNH PHỐ HỘI AN NHIỆM KỲ 2022 – 2027 (12/07/2022)
Bầu cử Trưởng thôn, Khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên địa bàn thành phố Hội An nói chung trong đó có xã Cẩm Kim là ngày hội và một đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng trong đời sống xã hội, trong cộng đồng dân cư, cư tri đại diện hộ gia đình là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín, sức khỏe theo tiêu chuẩn quy định. Để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của thôn, khối phố.

Quang cảnh bầu cử Trưởng thôn tại thôn Phước Trung - xã Cẩm Kim

 

Để chuẩn bị tốt công tác bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã Cẩm Kim đạt hiệu quả cao, thực hiện các văn bản của cấp trên. Trong thời gian qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với UBND xã Cẩm Kim tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành công văn số 110-CV/ĐU ngày 5/5/2022 về việc lãnh đạo công tác bầu cử Trưởng thôn năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên toàn địa bàn xã. Trên cơ sở đó UBND xã ban hành số 47/KH-UBND, ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Kim về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn xã Cẩm Kim; ban hành Quyết định ấn định ngày bầu cử là ngày 10/7, Quyết định thành lập tổ bầu cử, Quyết định phê duyệt danh sách cử tri đại diện hộ gia đình và chỉ đạo niêm yết dánh sách cử tri tại các điểm công cộng và Khu thiết chế văn hóa, xây dựng lịch công tác bầu cử theo thời gian theo lịch trình vá các bước triển khai thực hiện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Kim ban hành Kế hoạch số 85/KH-MTTQ-BTT về hướng dẫn quy trình hiệp thương bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Cẩm Kim nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong quá trình chuẩn bị các Khu dân cư đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ trong cộng đồng dân cư, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 7 năm 2022 các Ban công tác Mặt trận đã tập trung tổ chức hội nghị hiệp thương bước 1 dự kiến danh sách người ứng cử trưởng thôn (chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử ). Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022 các Ban công tác Mặt trận đã tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu thống nhất nhân sự ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2027. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 năm 2022 các Ban công tác Mặt trận các khu dân cư tổ chức hội nghị hiệp thương bước 3 để ấn định danh sách chính thức những người ra ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2027 (chậm nhất 3 ngày trước bầu cử ) . Công tác niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình và danh sách ứng cử viên Trưởng thôn được các Ban công tác Mặt trận niêm yết đúng thời gian quy định. Phát huy tinh thần dân chủ trong nhân dân toàn xã đã lựa chọn, giới thiệu được 3 ứng cử viên cho chức danh trưởng thôn đều là Phó Bí thư chi bộ ra ứng trưởng thôn, các ứng viên đều là người có năng lực, trình độ, nhiệt huyết với phong trào tại thôn, đảm đương được các công việc của thôn có uy tín trong nhân dân. Cùng với việc hiệp thương lựa chọn nhân sự, các thôn đã tập trung chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị đề phục vụ cho ngày hội bầu cử, trên địa bàn xã có 3 khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm để tạo khí thế cho cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu cử, để công tác tổ chức và điều hành tốt cuộc bầu cử Trưởng trên địa bàn, địa phương đã thành lập 3 tổ bầu cử, mỗi tổ bầu cử có từ 13 đến 16 thành viên.

Công tác trang trí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại thôn Đông Hà - xã Cẩm Kim

 Trước và trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các ban, ngành đoàn thể, ban văn hóa thông tin, trạm truyền thanh xã đã tập trung xây dựng chương trình chuyên mục phát thanh về cuộc bầu cử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các thôn tập trung tổ chức trang trí cổ động trực quan, vệ sinh môi trường, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được chuẩn bị chu đáo, các điểm bỏ phiếu được trang trí cờ hoa rực rỡ, các tài liệu, phiếu bầu, hòm phiếu được niêm yết công khai tại các điểm bỏ phiếu, công tác an ninh được đảm bảo. Các thôn tập trung vận động toàn bộ cử tri đại diện hộ gia đình của 3 thôn hăng hái đến địa điểm bỏ phiếu dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử đúng thời gian quy định, qua đó góp phần thành công chung cho ngày hội bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn xã Cẩm Kim. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn xã có 1178 hộ, trong đó có1178 cử tri đại hộ tham gia bầu cử.

Ngày hội bầu cử được ấn định đồng loạt vào ngày 10 tháng 7 ( ngày chủ nhật ) để tạo điều kiện thuận lợi cho toàn cư tri đại diện hộ gia đình phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của mình tích cực, hăng hái đến khu vực bỏ phiếu lựa chọn và gửi niềm tin vào những người đủ đức, đủ tài bầu vào làm chức danh Trưởng thôn, các thôn tổ chức bầu cử đúng theo quy định, đảm bảo đúng cơ cấu. Ngày hội bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị trên địa bàn Thành phố Hội An nói chung trong đó có xã Cẩm Kim diễn ra sôi nổi trang nghiêm với khí thế hào hứng, cử tri đại diện hộ gia đình đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với Đất nước và cộng đồng dân cư ở địa phương trong việc lựa chọn những người xứng đáng để đảm nhận, gánh vác những công việc của cộng đồng dân cư ở thôn, thay dân mang những tâm tư nguyện vọng đến cấp trên, qua đó góp phần cùng cán bộ và nhân dân ở Khu dân cư đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương ngày càng phát triển.

 

Võ Quốc Thế

Lượt xem:  222 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường