Tổ chức phát quà cho những hộ khó khăn đột xuất.
uct
du lịch, tour du lich