Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021
uct
du lịch, tour du lich
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 (18/07/2021)
UBND Phường Cẩm Châu tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động thi đua năm 2021.

                                Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta lúc sinh thời đã từng căn dặn "Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất".

 

Quan cảnh hội nghị

                 Năm 2020, tuy bị ảnh hưởng do dịch bệnh và bão lũ. Song địa phương đã tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường bê tông, kênh mương nội đồng, chỉnh trang đô thị ngày càng được chú trọng. Có thể nói năm 2020 phong trào thi đua của Phường được duy trì. Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, đã vận động mọi tầng lớp Nhân dân hăng hái, hưởng ứng tham gia một cách tích cực mang lại những kết quả đáng khích lệ thể hiện trên nhiều tiêu chí và các hoạt động trong năm.

               Thành quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của Nhân dân và cán bộ phường Cẩm Châu là hết sức to lớn, nhưng với phạm vi của một báo cáo tổng hợp không thể thống kê và trình bày đầy đủ. Tại Hội nghị tổng kết Thi đua- Khen thưởng hôm nay, chỉ xin phép được nêu lên những nét chủ yếu của phong trào và một số điển hình trên các lĩnh vực.

                Bằng nhiều biện pháp tổ chức thi đua cụ thể, phong phú và phù hợp với thực tiễn, tập trung vào các mục tiêu, các ban ngành đoàn thể và 6 khối phố đã góp phần cùng phường hoàn thành thắng lợi trên các lĩnh vực

Đ/c Nguyễn Thị Hồng - CT. UBND phường phát biểu khai mạc

Các khối phố đăng ký Giao ước thi đua năm 2021

Đ/c Lương Sơn - Bí thư Đảng ủy và đ/c Nguyễn Thị Hồng - CT.UBND 

               Bước vào năm 2021, năm kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của quê hương, trong đó đặc biệt Chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của đại hội đảng bộ phường Cẩm Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, Nhân dân và cán bộ phường Cẩm Châu quyết tâm khắc phục những hạn chế, đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng một cách có hiệu quả, phấn đấu xây dựng quê hương Cẩm Châu những năm tiếp theo: Vững mạnh về ANCT; phát triển về Kinh tế, đời sống văn hóa xã hội ngày càng được nâng lên, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang tươi đẹp ... Để thực hiện được điều đó chúng ta cần phải nhạy bén trong điều hành, đột phá trong cách nghĩ, cách làm tạo bước chuyển biến rõ rệt trên tất cảc các lĩnh vực, tất cả vì quê hương Cẩm Châu anh hùng thân yêu của chúng ta.

                Bằng chính nội lực của mình, bằng ý chí và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Với tinh thần đoàn kết nhất trí, chúng ta có quyền tự hào, hy vọng và tin chắc rằng phong trào thi đua khen thưởng năm 2021 của Phường Cẩm Châu sẽ đạt được những thành quả cao hơn, toàn diện hơn, vững chắc hơn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh "

Thu Đông

Lượt xem:  128 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường