Triển khai Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020
uct
du lịch, tour du lich
Triển khai Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 (10/06/2021)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/nđ-cp ngày 24/11/2020 ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy (PCCC); triển khai phân cấp quản lý PCCC cho UBND các xã, phường và tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/nđ-cp ngày 24/11/2020 ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy (PCCC); triển khai phân cấp quản lý PCCC cho UBND các xã, phường và tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn thành phố./Uploaded/file/KH1497%20v%E1%BB%81%20N%C4%90%20136%20v%E1%BB%81%20thi%20hanh%20Lu%E1%BA%ADt%20PCCC.PDF

Lượt xem:  639 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường