Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.;Cảnh báo rủi ro hóa đơn
uct
du lịch, tour du lich