THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 20 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 20/5/2021)
uct
du lịch, tour du lich
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 20 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 20/5/2021) (21/05/2021)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 18h00 ngày 20/5/2021, như sau:

1. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo

1.1.           Tính từ đầu mùa dịch đến nay

- Công tác xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 120.541 mẫu xét nghiệm, trong đó: 121 mẫu dương tính (+), 119.343 mẫu âm tính (-) và 1.077 mẫu đang chờ kết quả.

- Cách ly y tế tập trung: Tổng số 16.322 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 1.700 người và kết thúc cách ly cho 14.622 người;

- Cách ly tại cơ sở y tế: Tổng số 1.002 người; trong đó: đang cách ly cho 36 người và đã kết thúc cách ly cho 966 người;

- Cách ly tại nhà: Tổng số 77.563 người; trong đó: đang cách ly cho 4.606 người và đã kết thúc cách ly cho 72.957 người.

1.2.           Tính từ ngày 29/4/2021 đến nay

- Về mẫu xét nghiệm: đã thực hiện 10.600 mẫu xét nghiệm, trong đó: 03 mẫu mẫu dương tính (+), 9.520 mẫu âm tính (-) và 1.077 mẫu chưa có kết quả (trong ngày có 3.285 mẫu xét nghiệm);

- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: Tổng số 2.395 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 1.700 người (số cách ly mới trong ngày: 0 người), kết thúc cách ly cho 695 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 384 người);

- Cách ly tại cơ sở y tế: Tổng số 47 người; trong đó: đang cách ly cho 36 người (số cách ly mới trong ngày: 05 người), đã kết thúc cách ly cho 11 người (số
kết thúc cách ly trong ngày: 00 người)

- Cách ly tại nhà: Tổng số 10.546 người; trong đó: đang cách ly cho 4.606 người (số cách ly mới trong ngày: 141 người) và đã kết thúc cách ly cho 5.940 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 167 người).

2. Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương ngày 18 tháng 5 năm 2021, nội dung cụ thể:

* Thống nhất với báo cáo của Công an tỉnh về kết quả thực hiện tuần cao
điểm kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện các quy định về
phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua thực hiện tuần cao điểm cho thấy đa số
Nhân dân trên địa bàn tỉnh có nhận thức tốt và chấp hành nghiêm các quy định về
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng,
chấp hành nghiêm các quyết định của UBND tỉnh về tạm dừng một số hoạt động ở
các địa phương để phòng, chống dịch bệnh. Các Sở, Ban, ngành, địa phương đã tích cực thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp, nhất là ở cơ sở trong công tác tham mưu, đề xuất xử phạt những trường hợp vi phạm, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách khác theo quy định.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính do
không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, yêu cầu các
Sở, Ban, ngành, địa phương:

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm tra, xử lý đối với những hành vi vi
phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là hành vi không đeo
khẩu trang nơi công cộng, quyết định của UBND tỉnh về tạm dừng một số hoạt động ở các địa phương để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, việc cách ly tại nhà; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp chống đối, không thực hiện việc cách ly theo quy định; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc kiểm tra, phát hiện và tham mưu, đề xuất xử lý. Hằng tuần, báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

- Biểu dương các đơn vị, địa phương thực hiện tốt tuần cao điểm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn, Tiên Phước, Tây Giang, Công an tỉnh. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tặng Bằng khen theo quy định; đồng thời, phê bình, chấn chỉnh các địa phương và các Sở, Ban, ngành chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, không thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định (tại Công văn số 2670/UBND-KGVX ngày 09/5/2021; Công văn số 2757/UBND-KGVX ngày 12/5/2021).

- Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục kiểm tra, xử lý các
trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định; bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn mình phụ trách.

* Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, công tác y tế phục vụ
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021 – 2026 (gọi tắt là bầu cử):

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương
có phương án cụ thể về công tác y tế phục vụ bầu cử đối với những địa phương có
và không có ca dương tính với SARS-CoV-2; triển khai thực hiện theo đúng Kế
hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế, Kế hoạch số 2515/KH-UBND
ngày 01/5/2021 của UBND tỉnh về công tác y tế phục vụ bầu cử; Công văn số
2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; Công điện số 668/CĐ-BYT ngày 16/5/2021 của Bộ Y tế, Công văn số 2876/UBND-KGVX ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử.

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành, đơn vị liên
quan sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể việc giám sát y tế người
từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam và ngược lại để vừa đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo mục tiêu kép. Trong đó, quy định cụ thể đối với những trường hợp vào/ra và về ngay trong ngày, những trường hợp ở lại vài ngày mới về. Riêng cán bộ, công chức ở Quảng Nam thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 287-CV/TU ngày 14/5/2021 và UBND tỉnh tại Công văn số 2831/UBND-KGVX ngày 14/5/2021.

- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội, Công an tỉnh và các ngành, địa phương liên quan chủ động rà soát,
cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Quy trình tiếp đón và cách ly các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại Quảng Nam (Hướng dẫn số 96/HD-BCĐ ngày 26/6/2020) để trình Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xem xét, quyết định cho phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trong giai đoạn hiện nay.

* Một số vấn đề liên quan đến công tác bầu cử trong điều kiện phòng,
chống dịch bệnh COVID-19, yêu cầu Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh) hướng dẫn UBND/Ủy ban Bầu cử các huyện, thị xã, thành phố nghiệp vụ công tác bầu cử trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 theo đúng tinh thần Công văn số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ và Công văn số 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 15/5/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

*Trong thời gian đến, đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện ngay một số công việc như sau:

- Chủ tịch UBND các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số
89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó cần lưu ý: “Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương và tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND các cấp chủ động, linh hoạt, sáng tạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp để thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an toàn  phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

- Yêu cầu từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị, từng lĩnh vực phải
thành lập ngay các nhóm Zalo để trao đổi, triển khai ngay các ý kiến chỉ đạo trong
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 một cách nhanh nhất. Tùy theo chức
năng nhiệm vụ được giao, từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng đơn vị
thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo
nguyên tắc: tỉnh xuống huyện; huyện xuống xã; xã xuống thôn, khối phố; thôn, khối phố xuống từng hộ dân.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện, chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa các tiêu chí an toàn tại trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị, khu, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.... Người đứng đầu các Sở, Ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

- Thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức đón, điều phối và quản lý, bảo vệ các
khu cách ly các đối tượng thuộc diện cách ly bắt buộc tại Quyết định số 62/QĐ-BCĐ ngày 06/4/2020 (do quân đội quản lý) và Quy chế tổ chức đón tiếp, bàn giao, quản lý, điều hành và bảo vệ khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thu phí tại khách sạn theo Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với huyện Nam
Giang, Tây Giang và các ngành liên quan tiếp tục duy trì nghiêm các tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 dọc biên giới; tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát, quản lý chặt các đường mòn, lối mở; ngăn chặn và kịp thời xử lý các trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép theo quy định. UBND các huyện Nam Giang và Tây Giang thường xuyên chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực phối hợp với các lực lượng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh truy quét, xử lý nghiêm những người Mông ở phía Bắc vào tìm kiếm, khai thác dược liệu trái phép; chủ động thành lập các khu cách ly tập trung đối với người nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

- Giao Sở Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch gộp mẫu xét nghiệm SARSCoV-2 ở một số chợ, nhà máy, khu dân cư… tại các địa phương giáp ranh với thành phố Đà Nẵng; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phải linh hoạt xét nghiệm gộp mẫu theo chùm… cân nhắc sử dụng giữa các test nhanh kháng nguyên và kháng thể kháng SARS-CoV-2 cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nhập cảnh sau khi hết cách ly tập trung về nơi lưu trú, làm việc trên địa bàn tỉnh từ ngày 04/4/2021 đến ngày 18/5/2021 theo Công văn số 4006/BYT-DP ngày 17/5/2021 của Bộ Y tế; chú ý những trường hợp nhập cảnh sau khi hết cách ly tập trung về nơi lưu trú, làm việc trên địa bàn tỉnh có thời gian gần đây nhất để ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm trước.

- Đối với những người từ vùng dịch về Quảng Nam, nhất là người từ thành
phố Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam và người từ tinh Quảng Nam ra thành phố Đà
Nẵng phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo tại Công văn số 287-CV/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy, Công văn số 2831/UBND-KGVX ngày 14/5/2021 và Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh, Công văn số 868/CV-BCĐ ngày 14/5/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19. Giao Công an tỉnh tăng cường lực lượng để thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ được giao tại các điểm chốt chặn; các Sở, Ban, ngành liên quan, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tích cực phối hợp, hỗ trợ các lực lượng của ngành Công an thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại các điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh.

- Đối với thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 04/5/2021, Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 08/5/2021, Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 09/5/2021 và Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh. Tùy trường hợp cụ thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố linh hoạt, quyết định tạm dừng thêm các hoạt động khác theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/5/2021.

Yêu cầu Công an tỉnh tạm dừng cấp căn cước công dân ngày 23/5/2021 để
phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác
thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vận động, kêu gọi
người dân đồng thuận, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các biện pháp
phòng, chống dịch trên địa bàn; đồng thời, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

* Về giải quyết các kiến nghị đề xuất

1. Về xác định mốc thời gian cách ly y tế: thực hiện đúng theo Quyết định số
3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế; Công điện 597/CĐ-BCĐ và Công điện 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19; Công văn số 2570/UBND-KGVX và Công văn số 2571/UBND-KGVX ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh, cụ thể:

- Cách ly y tế tập trung ít nhất 21 ngày liên tục (kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F0 hoặc ngày cuối cùng đến, về từ các địa điểm hoặc ngày vào khu cách ly nếu không xác định được các mốc thời gian) và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần (lần 1 vào ngày cách ly, lần 2 vào ngày thứ 14 và lần 3 vào ngày thứ 20) đối với:

+ Các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh (F1) theo Quyết định số
3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 và Công văn số 2672/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh;

+ Người có đến/ở/về từ các địa điểm tại các mốc thời gian theo Thông báo khẩn của Bộ Y tế và Thông báo khẩn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (viết tắt là CDC);

+ Người nhập cảnh và các trường hợp khác được Sở Y tế, CDC hướng dẫn.

- Cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày (kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với
F1 hoặc ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm) theo đúng Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế và xem xét lấy mẫu trong từng trường hợp cụ thể:

+ Các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp F1 (F2);

+ Người có đến/ở/về từ các địa điểm tại các mốc thời gian theo Thông báo khẩn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

+ Các trường hợp khác được Sở Y tế và CDC hướng dẫn cụ thể.

Trong khoảng thời gian cách ly y tế yêu cầu nghiêm túc thực hiện 5K (Khẩu
trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).

Giao CDC kịp thời ban hành các Thông báo để hướng dẫn các đơn vị triển
khai thực hiện việc truy vết, cách ly cho phù hợp.

2. Về xét nghiệm cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: thực hiện theo đúng tinh thần của Thông báo kết luận số 170/TB-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh.

3. Về khai báo y tế tại điểm bầu cử: ứng dụng công nghệ thông tin bằng QR
Code, Bluezone… để khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2669/UBND-KGVX ngày 08/5/2021.

4. Việc đề nghị thông báo sớm kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để các địa
phương chủ động phối hợp “Thần tốc truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly
ngay, điều trị tích cực và dập dịch triệt để, sớm ổn định tình hình và tâm lý cho
nhân dân…”;
yêu cầu các cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm lưu ý: gửi mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 về CDC trước 09 giờ 30 hằng ngày thì sẽ có kết quả vào buổi chiều cùng ngày, nếu sau 09 giờ 30 hằng ngày thì sẽ có kết quả vào sáng ngày hôm sau.

5. Cho phép học sinh trên địa bàn huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn đến
trường để kiểm tra học kỳ II, hoàn thành nhiệm vụ và bế giảng năm học 2020 – 2021 trước ngày 30/5/2021.

6. Yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tăng cường lực lượng chốt chặn tại các ngõ, ngách trên địa bàn giáp ranh với thành phố Đà Nẵng. Các trường hợp đám tang từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam, các địa phương cần xử lý linh hoạt để tạo thuận lợi cho Nhân dân nhưng phải nhắc nhở thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và không được tập trung quá 30 người; hạn chế tối đa việc tiếp xúc vớingười dân sở tại.

7. Về kinh phí phục vụ công tác bầu cử và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19: “bảo đảm mua sắm vật tư, thiết bị phòng dịch cần thiết, kịp thời; ngành y tế các địa phương bám sát tình hình, chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư… cho phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ”. Giao Sở Tài chính tiếp tục tham mưu phân bổ kinh phí đợt 3 cho các huyện, thị xã, thành phố để phục vụ cho công tác bầu cử, trong đó có kinh phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử.

8. Theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí
cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch
COVID-19, tại điểm b, khoản 5, Điều 1 có quy định: “Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch: Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung; còn các khoản chi phí sau đây được ngân sách nhà nước bảo đảm:

- Chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung;

- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2;

- Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung
(nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng,  bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định tại điểm b khoản này, bao gồm cả tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày.”

Do vậy, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBMTTQ
Việt Nam cùng cấp kêu gọi, vận động các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm tài trợ
kinh phí để hỗ trợ tiền ăn cho những người cách ly tập trung có hoàn cảnh khó khăn nhưng không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèotrên địa bàn mình phụ trách.

9. Về kinh phí mua sắm vật tư, hóa chất, dụng cụ phòng hộ để phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 phục vụ công tác bầu cử; giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

10. Về việc thu phí xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, tham mưu theo đúng tinh thần Công văn số 2772/UBND-KTTH ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh; khẩn trương báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng
cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

VT

Lượt xem:  341 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường