Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân
uct
du lịch, tour du lich
Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân (12/03/2021)
Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức xã Cẩm Thanh

Nhằm tăng cường công khai minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính, thái độ, hành vi của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, UBND xã Cẩm Thanh thông báo đường dây nóng như sau:

 Số điện thoại cố định: 02353 861420

 Số điện thoại di động: 0905842242 -  Ông Nguyễn Hùng Linh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh   

 Địa chỉ thư điện tử: vp.ubndcamthanh@gmail.com

                                 nguyenhunglinhdl@gmail.com

 Đề nghị Đài truyền thanh xã, Ban nhân dân các thôn thông báo rộng rãi trong nhân dân thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị của công dân về công tác cải cách hành chính và việc chấp hành kỷ cương kỷ luật của cán bộ công chức để người dân được biết, đề nghị văn phòng UBND xã niêm yết công khai tại trụ sở làm việc UBND xã.

HĐND-UBND

Lượt xem:  255 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường