Lịch tiếp công dân năm 2020 của Chủ tịch UBND xã
uct
du lịch, tour du lich
Lịch tiếp công dân năm 2020 của Chủ tịch UBND xã (12/03/2021)
Căn cứ lịch tiếp công dân năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật tiếp công dân năm 2013; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 30/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân. Nay UBND xã Cẩm Thanh thông báo về lịch tiếp công dân năm 2020 như sau:

Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ hai hàng tuần tại phòng tiếp công dân UBND xã Cẩm Thanh. Giao Văn phòng UBND xã sắp xếp, bố trí lịch công tác để lãnh đạo UBND xã tiếp công dân theo lịch.

Trong ngày tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã, các ngành, các bộ phận có liên quan (khi có yêu cầu) phải có mặt tại phòng tiếp công dân để tham gia tiếp công dân theo qui định.

Ngoài ra phân công ông Lê Văn Hùng - công chức Tư pháp xã phụ trách công việc tiếp công dân thường xuyên hoặc đột xuất khi có yêu cầu, phân công bà Lê Thị Ngọc - cán bộ không chuyên trách của xã làm thư ký.

Tải Thông báo tại đấy

HĐND-UBND

Lượt xem:  1,476 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường