UBND xã Cẩm Kim ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
uct
du lịch, tour du lich
UBND xã Cẩm Kim ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 (25/02/2021)
Ngày 22/02/2021 UBND xã Cẩm Kim đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, mục tiêu trọng tâm cụ thể:

 

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động bán chuyên trách. Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). 

Trong đó kế hoạch tập trung vào 07 nhiệm vụ là:

- Cải cách thể chế

- Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Cải cách công vụ

- Cải cách tài chính công

- Xây dựng phát triển chính quyền địa tử

- Công tác chỉ đạo, điều hành


Bích Hạnh

Lượt xem:  518 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường