CẨM KIM TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2019, TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN NHIỆM VỤ NĂM 2020
uct
du lịch, tour du lich