Đại hội Đảng bộ xã Tân Hiệp lần thứ XIII
uct
du lịch, tour du lich
Đại hội Đảng bộ xã Tân Hiệp lần thứ XIII (08/06/2020)
Ngày 3 tháng 6, Đại hội Đảng bộ xã Tân Hiệp lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm.

 

Quang cảnh Đại hội- Ảnh: Quốc Hải

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn An - Bí thư Đảng bộ xã khóa XII, nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ qua, quán triệt các Nghị quyết và chỉ đạo của cấp trên, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, Đảng bộ và nhân dân xã đảo Tân Hiệp đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch. Tân Hiệp được tỉnh công nhân là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng. Kết cấu hạ tầng khang trang, thuận lợi. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn ngày càng vững mạnh. Đội ngũ cán bộ trưởng thành về nhiều mặt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng có những chuyển biến rõ nét; vai trò lãnh đạo của Đảng toàn diện hơn. Những kết quả trên tạo tiền đề, động lực quan trọng cho việc phát triển xã nhà trong thời gian đến để chúng ta bước vào giai đoạn mới với tốc độ phát triển cao hơn, vững chắc hơn, nhằm đẩy nhanh sự nghiệp xây dựng xã đảo Tân Hiệp - Cù lao Chàm, thân thiện với môi trường, giàu đẹp, văn minh”.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho biết, 5 năm qua, cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ - Du lịch - Thương mại - Ngư nghiệp và các ngành nghề khác đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo thuận lợi cho kinh tế địa phương phát triển nhanh và bền vững. Mức tăng trưởng kinh tế trên địa bàn xã hằng năm khá cao, năm 2015, thu nhập toàn xã đạt khoảng 60 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người gần 28 triệu đồng/người/năm, đến cuối năm 2019, tổng thu nhập đã gần 100 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 52 triệu đồng/người/năm.

Qua 5 năm lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nhân dân và cán bộ xã Tân Hiệp đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu đáng phấn khởi trên nhiều lĩnh vực. Các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đề ra hoàn thành vượt mức. Kinh tế tăng trưởng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người tăng hơn gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đời sống của nhân dân được nâng lên, số hộ khá giàu tăng đáng kể, hoàn thành việc xóa nhà tạm trong nhân dân. Văn hóa xã hội, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng khởi sắc. Các công trình phúc lợi xã hội, công trình xây dựng nông thôn mới đã và đang được đầu tư ngày càng phát huy tác dụng tích cực trong đời sống xã hội. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố.Mối quan hệ giữa Đảng với dân, dân với Đảng ngày càng gắn bó mật thiết hơn.

 Song, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt tồn tại, đó là: Chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh biển - đảo, của một Khu dự trữ sinh quyển thế giới để đẩy mạnh phát triển kinh tế; kinh tế Dịch vụ - Du lịch - Thương mại phát triển nhanh nhưng có mặt thiếu bền vững; kinh tế Ngư - Nông nghiệp chậm chuyển đổi. Hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành có lúc chưa theo kịp với sự phát triển, hiệu quả, hiệu lực một số mặt chưa cao. Công tác vận động quần chúng còn thiếu chiều sâu.

Chính vì vậy, trên tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XIII.

Về phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo chính trị trình Đại hội do bà Phạm Thị Mỹ Hương - Chủ tịch UBND xã đọc, có đoạn: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; tiếp tục nắm bắt thời cơ, lợi thế và tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên để tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, sử dụng hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên; không ngừng đổi mới tư duy trên các lĩnh vực, tăng cường phát huy nội lực gắn với coi trọng nguồn lực bên ngoài để xây dựng Tân Hiệp - Cù Lao Chàm trở thành xã đảo - thân thiện với môi trường, giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu đến năm 2025 Tân Hiệp tiếp tục giữ vững danh hiệu và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục bảo tồn và phát huy tốt các giá trị của Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An; đẩy nhanh tốc độ phát triển theo cơ cấu Dịch vụ - Du lich - Thương mại, Ngư nghiệp, ngành nghề; phát triển phải đảm bảo tính bền vững và môi trường sinh thái”. 

5 năm tới, toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân xã đảo tăng cường phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ; phấn đấu xây dựng xã đảoTân Hiệp ngày càng phát triển, xem bảo vệ rừng là bảo vệ sự phát phát triển; giữ biển, bảo tồn biển là để lại cho mai sau. Toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng xã đảo ngày một giàu đẹp văn minh, xứng đáng với tên gọi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới - Khu Bảo tồn thiên nhiên quốc gia trong tương lai.

Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tại xã khoảng 95 triệu đồng/người/năm; nhóm ngành Dịch vụ - Du lịch - Thương mại chiếm tỷ trọng khoảng 65%, tổng thu ngân sách tại địa bàn 5 năm là trên 80 tỷ đồng.  Tân Hiệp phấn đấu xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020, không để hộ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; giữ vững xã vững mạnh về Quốc phòng - An ninh. Giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100%; Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và kết nạp từ 18 đảng viên trở lên.

Đồng chí Trần Ánh – Bí thư Đảng bộ TP. Hội An phát biểu chỉ đạo Đại hội- Ảnh: Quốc Hải

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Ánh - Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh: “Thay mặt BTV Thành ủy, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân Tân Hiệp đã đạt được trong 5 năm qua. Tại Đại hội, BCH Đảng bộ xã khóa XII đã mạnh dạn nêu ra những khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành trên các lĩnh vực. Đó là sự kiểm điểm nghiêm túc, có trách nhiệm và những bài học kinh nghiệm quý báu để trong nhiệm kỳ đến có giải pháp khắc phục. Tôi mong rằng, trong 5 bài học kinh nghiệm đã được nêu trong báo cáo chính trị sẽ được BTV, BCH Đảng bộ khóa mới và toàn Đảng bộ thường xuyên quan tâm áp dụng để cùng chung sức chung lòng, không ngừng nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, không ngừng đổi mới phương pháp, tư duy, phương pháp làm việc, rèn luyện, nâng cao kỹ năng làm việc để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Qua hiệu quả công việc, sự tín nhiệm của Nhân dân mà đánh giá, bố trí cán bộ, có như vậy mới tạo dựng được niềm tin, tạo động lực phấn đấu, cống hiến cho sự phát triển của xã nhà, từ đó tạo ra những bước đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII”.

Đại hội Đảng bộ xã Tân Hiệp đã bầu BCH Đảng bộ xã khoá XIII gồm 15 ủy viên và bầu đoàn đại biểu gồm 6 đồng chí đi dự đại hội cấp trên.

Quốc Hải

Lượt xem:  597 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường