Thong tu 48/2019/TT-BTC Huong dan viec trich lap va xu lys cac khoan du phong
uct
du lịch, tour du lich
Thong tu 48/2019/TT-BTC Huong dan viec trich lap va xu lys cac khoan du phong (23/08/2019)
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC (Thông tư 48) hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

/Uploaded/file/chicucthue/TT%20482019.doc

Lượt xem:  70 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường