Cuộc thi tìm hiểu về Di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An
uct
du lịch, tour du lich
Cuộc thi tìm hiểu về Di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An (01/07/2019)
Cuộc thi nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới; tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận chung tay thực hiện tốt sự kiện này góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn các di sản văn hóa, thiên nhiên trong thời kỳ hội nhập.

Phố cổ Hội An

1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An đến bạn bè trong nước, quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Nam nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Thông qua cuộc thi nhằm giới thiệu, biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên trong thời gian qua và kêu gọi cộng đồng tiếp tục chung tay vì sự nghiệp bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, thiên nhiên trong thời gian đến.

- Phổ biến, quán triệt mục tiêu, ý nghĩa, nội dung hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh để tạo sự đồng thuận chung tay thực hiện tốt sự kiện này góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn các di sản văn hóa, thiên nhiên trong thời kỳ hội nhập.

- Cuộc thi cần được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, phát động rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn quốc. Cần có sự quan tâm và phối hợp của các Ban, ngành có liên quan để đảm bảo cuộc thi mang lại hiệu quả quảng bá cao nhất.

2. CHỦ ĐỀ CUỘC THI 

“Tìm hiểu về Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm- Hội An”

3. NỘI DUNG

 - Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm- Hội An.

 - Ý nghĩa văn hóa, tâm linh của Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An

  - Quá trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản tại Quảng Nam và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm- Hội An.

4. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI

  - Cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân là công dân Việt Nam đủ 15 tuổi trở lên. Trừ thành viên ban tổ chức, ban ra đề và chấm chọn, tổ thư ký giúp việc, cán bộ kỹ thuật phụ trách hệ thống phần mềm dự thi.

5. HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI

 - Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời trắc nghiệm các câu hỏi trên website thi trắc nghiệm tại địa chỉ: htpp://disan.quangnam.gov.vn sau khi đã đăng ký thành viên hợp lệ trên hệ thống.

  -  Mỗi tài khoản chỉ được dự thi 01 lần trong một kỳ. Một tài khoản đăng ký thành công yêu cầu phải có đầy đủ các thông tin: Tên đăng nhập; Mật khẩu; Nhập lại mật khẩu; Họ và tên; Năm sinh; Địa chỉ; Nghề nghiệp; Email (Nếu có);  Số Chứng minh nhân dân; Số điện thoại liên hệ.

6. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

 - Cuộc thi được tổ chức thành 2 kỳ, bao gồm:  01 kỳ thi tháng và 01 kỳ Chung cuộc.

 - Thời gian tổ chức các kỳ thi:

  + Kỳ thi tháng: bắt đầu từ 8h00 ngày 01/6/2019, kết thúc lúc 16h00 ngày 30/7/2019. Phát thưởng ngày 05/8/2019.

  + Kỳ chung cuộc: bắt đầu từ 8h00 ngày 01/8/2019, kết thúc lúc 16h00 ngày 25/9/2019. Phát thưởng ngày 04/10/2019.

 - Tổng thời gian làm bài mỗi lần dự thi là 20 phút kể từ khi bấm nút Bắt đầu dự thi.

Khu đền tháp Mỹ Sơn

Cù Lao Chàm

VT

Lượt xem:  851 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường

Du thuyen Ha Long