Đình làng Thanh Nhứt – di tích lịch sử “súng bẹ dừa”
uct
du lịch, tour du lich