Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Hội An
uct
du lịch, tour du lich
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Hội An (26/03/2019)
Ngày 11/3/2019, UBND Thành phố Hội An ban hành thông báo về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Hội An.

Theo đó, nhu cầu sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức được quy định cụ thể theo từng mục đích sử dụng, cụ thể cơ bản cho từng loại đất như sau:
Đối với đất nông nghiệp. Diện tích hiện trạng năm 2018 là 2.579,19 ha, Đến cuối năm 2019 là 2.472,64 ha, giảm so với 2018 là 106,55 ha. Cụ thể như sau: Đất trồng lúa, diện tích đến cuối năm 2019 là 488,76 ha, giảm so với 2018 là 8,40 ha.
Đất trồng cây hàng năm khác. Diện tích hiện trạng năm 2018 là 438,31 ha, đến cuối năm 2019 là 378,69 ha, giảm so với 2018 là 59,62 ha.
Đất trồng cây lâu năm. Diện tích hiện trạng năm 2018 là 249,38 ha, đến cuối năm 2019 là 220,45 ha, giảm so với 2018 là 28,93 ha. Đất rừng phòng hộ
Diện tích hiện trạng năm 2018 là 133,15 ha, diện tích đến cuối năm 2019 là 132,65 ha, giảm so với 2018 là 0,50 ha.
Đất rừng đặc dụng, diện tích hiện trạng năm 2018 là 1.068,05 ha, đến cuối năm 2019 là 1.068,05 ha, không thay đổi diện tích so với hiện trạng.
Đất rừng sản xuất. Diện tích hiện trạng năm 2018 là 12,93 ha. Diện tích đến cuối năm 2019 là 6,46 ha, giảm so với 2018 là 6,47 ha.
Đất nuôi trồng thủy sản. Diện tích hiện trạng năm 2018 là 180,21 ha, đến cuối năm 2019 là 177,58 ha, giảm so với 2018 là 2,63 ha.
Đất phi nông nghiệp. Diện tích hiện trạng năm 2018 là 3.391,98 ha, đến cuối năm 2019 là 3.520,42 ha, tăng so với 2018 là 128,44 ha.
Đất quốc phòng. Diện tích hiện trạng năm 2018 là 269,14 ha, đến cuối năm 2019 là 269,14 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 2018.
Đất an ninh. Diện tích hiện trạng năm 2018 là 2,16 ha, đến cuối năm 2019 là 1,53 ha, giảm so với 2018 là 0,63 ha.
Đất cụm công nghiệp. Diện tích hiện trạng năm 2018 là 53,15 ha, đến cuối năm 2019 là 53,15 ha, giữ nguyên so với hiện trạng.
Đất thương mại, dịch vụ. Diện tích hiện trạng năm 2018 là 295,17 ha, đến cuối năm 2019 là 312,73 ha, tăng so với hiện trạng là 17,56 ha.
Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất đảm bảo phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ tài nguyên đất, kế hoạch hóa công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên đất, bảo vệ môi trường sinh thái.

Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất 2019

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 

Danh mục công trình thực hiện năm 2019

Lê Đông

Lượt xem:  4,739 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường