Công khai danh sách nợ thuế dây dưa đến tháng 2 năm 2018
uct
du lịch, tour du lich
Công khai danh sách nợ thuế dây dưa đến tháng 2 năm 2018 (02/03/2018)
Qua quá trình đôn đốc nhắc nhở nộp thuế, nhưng một số cơ sở kinh doanh nợ thuế với thời gian dài trên 90 ngày vẫn tiếp tục chây ỳ không chấp hành, cơ quan thuế phải công khai danh sách nợ thuế trên thông tin đại chúng

Qua quá trình đôn đốc nhắc nhở nộp thuế, nhưng một số cơ sở kinh doanh nợ thuế với thời gian dài trên 90 ngày vẫn tiếp tục chây ỳ không chấp hành, cơ quan thuế phải công khai danh sách nợ thuế trên thông tin đại chúng./Uploaded/file/chicucthue/danh%20sach%20cong%20khai%20no.pdf

Lê thị Mai Sa

Lượt xem:  331 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường